-- Chọn Khu vực/Quốc gia --Tiếng ệt nam

Dành cho khách hàng sử dụng các sản phẩm của CANON

Trang điều hướng

Trang này cung cấp hướng dẫn sử dụng và phần mềm cho máy ảnh EOS, phụ kiện máy ảnh EOS, ống kính, PowerShot, SELPHY và các sản phẩm video chuyên nghiệp.

Máy ảnh EOS

Ống kính

Phụ kiện máy ảnh

EOS VR SYSTEM

PowerShot

IXY/IXUS/PowerShot ELPH

SELPHY


Máy ảnh EOS điện ảnh

Ống kính máy ảnh EOS điện ảnh

Máy quay video

Máy quay phim chuyên nghiệp

Multi-Purpose Camera

Ống kính Truyền hình

Hiển thị tham chiếu

Máy ảnh EOS

Không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về


Các mẫu ngoại trừ ở trên
 • Hướng dẫn sử dụng

  * Bạn sẽ được chuyển đến trang web của một nhà phân phối trong khu vực của bạn.

 • Tải về phần mềm

  * Bạn sẽ được chuyển đến trang web của một nhà phân phối trong khu vực của bạn.

Ống kính

 • Hướng dẫn sử dụng

  * Bạn sẽ được chuyển đến trang web của một nhà phân phối trong khu vực của bạn.

Phụ kiện máy ảnh

Không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về


Các mẫu ngoại trừ ở trên
 • Hướng dẫn sử dụng

  * Bạn sẽ được chuyển đến trang web của một nhà phân phối trong khu vực của bạn.

EOS VR SYSTEM

PowerShot

Không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về


Các mẫu ngoại trừ ở trên
 • Hướng dẫn sử dụng

  * Bạn sẽ được chuyển đến trang web của một nhà phân phối trong khu vực của bạn.

 • Tải về phần mềm

  * Bạn sẽ được chuyển đến trang web của một nhà phân phối trong khu vực của bạn.

IXY/IXUS/PowerShot ELPH

 • Hướng dẫn sử dụng

  * Bạn sẽ được chuyển đến trang web của một nhà phân phối trong khu vực của bạn.

 • Tải về phần mềm

  * Bạn sẽ được chuyển đến trang web của một nhà phân phối trong khu vực của bạn.

SELPHY

Máy ảnh EOS điện ảnh

 • Hướng dẫn sử dụng

  * Bạn sẽ được chuyển đến trang web của một nhà phân phối trong khu vực của bạn.

Ống kính máy ảnh EOS điện ảnh

 • Hướng dẫn sử dụng

  * Bạn sẽ được chuyển đến trang web của một nhà phân phối trong khu vực của bạn.

Máy quay video

 • Hướng dẫn sử dụng

  * Bạn sẽ được chuyển đến trang web của một nhà phân phối trong khu vực của bạn.

Máy quay phim chuyên nghiệp

 • Hướng dẫn sử dụng

  * Bạn sẽ được chuyển đến trang web của một nhà phân phối trong khu vực của bạn.

Multi-Purpose Camera

 • Hướng dẫn sử dụng

  * Bạn sẽ được chuyển đến trang web của một nhà phân phối trong khu vực của bạn.

Ống kính Truyền hình

 • Hướng dẫn sử dụng

  * Bạn sẽ được chuyển đến trang web của một nhà phân phối trong khu vực của bạn.

Hiển thị tham chiếu

 • Hướng dẫn sử dụng

  * Bạn sẽ được chuyển đến trang web của một nhà phân phối trong khu vực của bạn.

 • Tải về phần mềm

  * Bạn sẽ được chuyển đến trang web của một nhà phân phối trong khu vực của bạn.

Chọn công ty bán hàng ở nước hoặc khu vực cư trú của bạn

Chọn ngôn ngữ hiển thị trên trang này

Trang web này (cam.start.canon) sử dụng Cookie để cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn và phân tích hoạt động và cải thiện trang web. Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc sử dụng Cookie tại đây. Bằng cách nhấn “Chấp nhận”, bạn đồng ý chấp nhận tất cả Cookie. Bằng cách nhấn “Không chấp nhận” hoặc không chọn, thì chỉ những Cookie cần thiết để cung cấp nội dung và chức năng của trang web được ghi lại và lưu trữ. Bạn có thể thay đổi cài đặt này bất cứ lúc nào.