-- Chọn Khu vực/Quốc gia --tiếng Việt

EOS VR Plugin for Adobe Premiere Pro

Hướng dẫn sử dụng và thông tin tải xuống

Tiện ích cài cắm này chuyển đổi hình ảnh được chụp bằng EOS VR SYSTEM thành hình ảnh VP 180° cho phép chiếu dạng hình chữ nhật để sử dụng trong Adobe Premiere Pro.

Hướng dẫn sử dụng dạng HTML Tải về phần mềm

Chọn công ty bán hàng ở nước hoặc khu vực cư trú của bạn

Chọn ngôn ngữ hiển thị trên trang này

Trang web này (cam.start.canon) sử dụng Cookie để cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn và phân tích hoạt động và cải thiện trang web. Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc sử dụng Cookie tại đây. Bằng cách nhấn “Chấp nhận”, bạn đồng ý chấp nhận tất cả Cookie. Bằng cách nhấn “Không chấp nhận” hoặc không chọn, thì chỉ những Cookie cần thiết để cung cấp nội dung và chức năng của trang web được ghi lại và lưu trữ. Bạn có thể thay đổi cài đặt này bất cứ lúc nào.