Bağlantı prosedürü

EOS-1D X Mark III

 • Fotoğraf makinesindeki işlemler (1)

  1. Fotoğraf makinesindeki MENU düğmesine basın.

  2. [Veri aktarımı: Ağ ayarları] öğesini seçin.

  3. [Açık] öğesini seçin.

  4. [Bağlantı ayarları]'nı seçin.

  5. [SET* Belirsiz] öğesini seçin.

  6. [Sihirbazla oluştur]'u seçin.

  7. [Çevrimiçi yapılandır]'ı seçin.

   • [Tamam]'ı seçin.
  8. [Akıllı tel] öğesini seçin.

   • [Tamam]'ı seçin.
  9. [Wi-Fi]'yi seçin.

   • [Tamam]'ı seçin.
  10. [Yeni ayarlar]'ı seçin.

   • [Tamam]'ı seçin.
  11. Bir ağ seçin.

   • Paylaşımlı bir bağlantı kullanırken, Akıllı telefon ayarları'nda belirtilen ağın adını seçin.
   • Bir erişim noktası kullanırken, bağlanmak istediğiniz erişim noktasının adını seçin.
  12. Parolayı girin.

   • Paylaşımlı bir bağlantı kullanırken, Akıllı telefon ayarları'nda belirtilen parolayı girin.
   • Bir erişim noktası kullanırken bağlanılacak erişim noktasının parolasını girin.
   • Parolayı girin ve [Tamam]'ı seçin.
  13. [Otomatik ayar]'ı seçin.

   • [Tamam]'ı seçin.
  14. [Kapalı]'yı seçin.

   • [Tamam]'ı seçin.
  15. SET düğmesine basın

  16. [Yeni ayarlar]'ı seçin.

   • [Tamam]'ı seçin.
  17. IP adresini doğrulayın.

   • Paylaşımlı bir bağlantı kullanırken, fotoğraf makinesi ekranında görüntülenen IP adresini doğrulayın.
 • Akıllı telefondaki işlemler (1)

  1. MFT'yi başlatın.

  2. [Bağlan]'a dokunun (yalnızca paylaşımlı bağlantılar).

  3. Talimatları izleyin.

   Paylaşımlı bağlantılar

   • 17. Adımda doğrulanan IP adresini girin.
   • [Tamam]'a dokunun.

   Erişim noktası modu

   • Bağlanılacak fotoğraf makinesine dokunun.
 • Fotoğraf makinesindeki işlemler (2)

  1. [Tamam]'ı seçin.

  2. SET düğmesine basın

  3. SET düğmesine basın

 • Akıllı telefondaki işlemler (2)

  1. Görüntüyü aktarın.

   • Görüntüyü FTP sunucusuna aktarmak için MFT kullanın.

EOS R5EOS R6

 • Fotoğraf makinesindeki işlemler (1)

  1. Fotoğraf makinesindeki MENU düğmesine basın.

  2. [Kablosuz özellikleri: Wi-Fi/Bluetooth bağlantısı] öğesini seçin.

  3. [Akıllı telefonAkıllı telefona bağlan] öğesini seçin.

  4. [Tamam]'ı seçin.

  5. [Bağlanılacak bir cihaz ekle]'yi seçin.

  6. [Gösterme] öğesini seçin.

  7. [Wi-Fi üzerinden bağlan]'ı seçin.

  8. [Ağı değiştir]'i seçin.

  9. Bir ağ seçin.

   • Paylaşımlı bir bağlantı kullanırken, Akıllı telefon ayarları'nda belirtilen ağın adını seçin.
   • Bir erişim noktası kullanırken, bağlanmak istediğiniz erişim noktasının adını seçin.
  10. Parolayı girin.

   • Paylaşımlı bir bağlantı kullanırken, Akıllı telefon ayarları'nda belirtilen parolayı girin.
   • Bir erişim noktası kullanırken bağlanılacak erişim noktasının parolasını girin.
   • Parolayı girin ve [Tamam]'ı seçin.
  11. [Otomatik ayar]'ı seçin.

   • [Tamam]'ı seçin.
  12. [Kapalı]'yı seçin.

   • [Tamam]'ı seçin.
  13. IP adresini doğrulayın.

   • Paylaşımlı bir bağlantı kullanırken, fotoğraf makinesi ekranında görüntülenen IP adresini doğrulayın.
 • Akıllı telefondaki işlemler (1)

  1. MFT'yi başlatın.

  2. [Bağlan]'a dokunun (yalnızca paylaşımlı bağlantılar).

  3. Talimatları izleyin.

   Paylaşımlı bağlantılar

   • 13. Adımda doğrulanan IP adresini girin.
   • [Tamam]'a dokunun.

   Erişim noktası modu

   • Bağlanılacak fotoğraf makinesine dokunun.
 • Fotoğraf makinesindeki işlemler (2)

  1. [Tamam]'ı seçin.

 • Akıllı telefondaki işlemler (2)

  1. Görüntüyü aktarın.

   • Görüntüyü FTP sunucusuna aktarmak için MFT kullanın.

EOS-1D X Mark II

Kablosuz dosya vericisi WFT-E8'i fotoğraf makinesine takın ve bu adımları izleyin.

 • Fotoğraf makinesindeki işlemler (1)

  1. Fotoğraf makinesindeki MENU düğmesine basın.

  2. [Kurulum: İletişim ayarları] öğesini seçin.

  3. [Açık] öğesini seçin.

  4. [Ağ ayarları] öğesini seçin.

  5. [Bağlantı ayarları]'nı seçin.

  6. [SET* Belirsiz] öğesini seçin.

  7. [Bağlantı sihirbazı]'nı seçin.

  8. [Akıllı tel] öğesini seçin.

   • [Tamam]'ı seçin.
  9. [Kablosuz]'u seçin.

   • [Tamam]'ı seçin.
  10. [Bir ağ seç] öğesini seçin.

   • [Tamam]'ı seçin.
  11. Ağ adını seçin.

   • Paylaşımlı bir bağlantı kullanırken, Akıllı telefon ayarları'nda belirtilen ağın adını seçin.
   • Bir erişim noktası kullanırken, bağlanmak istediğiniz erişim noktasının adını seçin.
  12. Parolayı girin.

   • Paylaşımlı bir bağlantı kullanırken, Akıllı telefon ayarları'nda belirtilen parolayı girin.
   • Bir erişim noktası kullanırken bağlanılacak erişim noktasının parolasını girin.
   • Parolayı girin ve [Tamam]'ı seçin.
  13. [Otomatik ayar]'ı seçin.

   • [Tamam]'ı seçin.
  14. IP adresini doğrulayın.

   • Paylaşımlı bir bağlantı kullanırken, fotoğraf makinesi ekranında görüntülenen IP adresini doğrulayın.
 • Akıllı telefondaki işlemler (1)

  1. MFT'yi başlatın.

  2. [Bağlan]'a dokunun.

  3. Talimatları izleyin.

   Paylaşımlı bağlantılar

   • 14. Adımda doğrulanan IP adresini girin.
   • [Tamam]'a dokunun.

   Erişim noktası modu

   • Bağlanılacak fotoğraf makinesine dokunun.
 • Fotoğraf makinesindeki işlemler (2)

  1. [Tamam]'ı seçin.

   • [Ayarlar tamamlandı] göründükten sonra SET düğmesine basın.
 • Akıllı telefondaki işlemler (2)

  1. Görüntüyü aktarın.

   • Görüntüyü FTP sunucusuna aktarmak için MFT kullanın.
   • Aktarım yöntemi ayarlarının ayrıntıları için bkz. Aktarım ayarları.