Güvenlik Talimatları

Ürünü güvenli bir şekilde kullanmak için bu talimatları mutlaka okuyun.

Ürünün operatörüne ve diğer kişilere zarar gelmesini önlemek için buradaki talimatları uygulayın.

UYARIUYARI
Ciddi yaralanma veya ölüm riskini gösterir.
 • Ürünle birlikte sadece bu kullanım kılavuzunda belirtilen güç kaynaklarını kullanın.
 • Ürünü açmayın veya değiştirmeye çalışmayın.
 • Ürünü sert darbelere veya titreşimlere maruz bırakmayın.
 • Açıkta kalan hiçbir iç parçaya dokunmayın.
 • Duman çıkması veya garip bir kokunun gelmesi gibi sıra dışı bir durum oluşması halinde ürünü kullanmayı durdurun.
 • Ürünü temizlemek için alkol, benzin veya boya tineri gibi organik çözücüler kullanmayın.
 • Ürünü ıslatmayın. Ürüne yabancı nesneler sokmayın veya sıvı girmesine engel olun.
 • Ürünü yanıcı gazların bulunduğu ortamda kullanmayın.

  Aksi takdirde elektrik çarpmasına, patlamaya veya yangına neden olabilir.

 • Şimşek çaktığı zaman elektrik prizine bağlı olan ürüne dokunmayın.

  Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.

 • Güç fişi ve prizinde biriken tozu kuru bir bez kullanarak düzenli olarak temizleyin.
 • Ürünü ıslak elle prize takmayın veya prizden çıkarmayın.
 • Güç kablosu prize tam oturmadan ürünü kullanmayın.
 • Elektrik prizinin veya terminallerin kirlenmesine veya metal iğnelerin veya diğer metal nesnelerin terminale girmesine izin vermeyin.
 • Şimşek çaktığı zaman elektrik prizine bağlı olan pil şarj cihazına veya AC adaptörüne dokunmayın.
 • Güç kablosu üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosuna zarar vermeyin, kabloyu bükmeyin veya değiştirmeyin.
 • Ürünü kullanırken veya kullanımdan hemen sonra ürün hala sıcakken ürünü kumaşla veya başka türde malzemelerle sarmayın.
 • Ürünü uzun süre bir güç kaynağına bağlı bir halde bırakmayın.
 • Pilleri/pil paketlerini 5 – 40 °C (41 – 104 °F) dışındaki bir sıcaklık aralığında şarj etmeyin.

  Aksi takdirde elektrik çarpmasına, patlamaya veya yangına neden olabilir.

 • Kullanımının yasaklandığı yerlerde bu yönde uyarılara dikkat ederek ürünü kapatın.

  Aksi takdirde elektromanyetik dalgaların etkisi sonucu ekipman arızalanabilir ve hatta kazalar ortaya çıkabilir.

ÖnlemDİKKAT
Aşağıdaki önlemleri dikkate alın. Aksi takdirde, fiziksel yaralanma veya ürün hasarı meydana gelebilir.
 • Ürünü aşağıdaki ortamlarda kullanmayın, saklamayın veya böyle ortamlara kurmayın:

  • Direkt güneş ışığına maruz kalan mekanlar
  • 40 °C (104 °F) üzerinde sıcaklığa maruz kalan mekanlar
  • Nemli veya tozlu mekanlar
  • Şiddetli titreşime maruz kalan mekanlar

  Bu aşırı ısınmaya, yazıcı veya adaptörün hasar görmesine neden olabilir ve sonuçta elektrik çarpması, yanık, yaralanma veya yangın tehlikesi oluşabilir. Yüksek sıcaklıklar ürünü veya adaptörleri deforme edebilir.

 • Ürün içindeki hiçbir parçaya dokunmayın.

  Yaralanmaya neden olabilir.