Uçak Modu

Wi-Fi ve Bluetooth işlevlerini geçici olarak devre dışı bırakabilirsiniz.

  1. [İletişim işlevleri: Uçak modu] seçimi yapın.

  2. [Açık] ayarı yapın.

    • Ekranda [Uçak modu] simgesi görüntülenir.

Not

  • Fotoğraf çekimi, video kaydı veya oynatma sırasında ayarlara bağlı olarak [Uçak modu] görüntülenmeyebilir. Görüntülenmezse INFO tuşuna üst üste basarak ayrıntılı bilgi gösterimine geçin.