Wi-Fi/Bluetooth ile Yeniden Bağlanma

Kamera geçmiş Wi-Fi veya Bluetooth bağlantılarının kaydını tutar. Bu kaydı aynı cihaza yeniden bağlanmak için kullanabilirsiniz. Burada örnek olarak [İletişim işlevleri: Akıllı telefona(tablete) bağlan] kullanılmıştır.

 1. Bağlanılacak cihaz için kaydı seçin.

  • [Wi-Fi açık] ekranı görüntülendikten sonra [Bağl. kes] seçimi yapın, sonra 1. Adımı tekrarlayın.
 2. Bağlantı için cihazı seçin.

  • Listelenen geçmiş bağlantılarından Wi-Fi veya Bluetooth ile bağlanmak üzere bir seçeneği belirleyin. Seçenek görüntülenmiyorsa Yukarı tuşu Aşağı tuşu tuşlarını kullanarak ekranları değiştirin.

  Not

  • Tüm kablosuz iletişim işlevleri için en fazla 10 bağlantıya ait kayıtlar saklanır.
 3. Bağlanan cihazı gerektiği gibi kullanın.