Kılavuz

Ekranda bir ızgara gösterilebilir.

  1. [Çekim: Izgara görünümü] seçimi yapın.

  2. Bir seçeneği belirleyin.