Kayıt Vurgusu

Video kaydı sırasında ekranın etrafında yanıp sönen kırmızı bir çerçeve görüntüler. Bu, kaydın devam ettiğini tek bakışta görmeyi kolaylaştırır.

  1. [Çekim: Kayıt vurgusu] seçimi yapın.

  2. [Açık] seçimi yapın.