Hazırlık ve Temel İşlemler

Bu bölümde, çekim öncesi hazırlık adımları ve temel kamera işlemleri açıklanır.