Ticari Markalar ve Lisanslama

Ticari Markalar

  • Microsoft ve Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD’de ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
  • App Store ve macOS; Apple Inc. kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
  • Google Play ve Android; Google LLC şirketinin ticari markalarıdır.
  • IOS, Cisco kuruluşunun ABD'de ve diğer ülkelerdeki ticari veya tescilli ticari markasıdır ve lisanslı kullanılır.
  • QR Code; Denso Wave Inc. şirketinin ticari markasıdır.
  • Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır ve Canon Inc. bu markaları lisanslı kullanır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
  • Diğer tüm ticari marklar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

About MPEG-4 Licensing

  • “This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
  • THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (''AVC VIDEO'') AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Gerektiğinde bildirim İngilizce olarak gösterilir.

Aksesuarlar

Orijinal Canon aksesuarlarını kullanmanızı öneririz

Bu ürün, en iyi performansını orijinal Canon aksesuarları ile kullanıldığı zaman gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Bu yüzden bu ürünün orijinal aksesuarlarıyla kullanılması tavsiye önerilir.

Canon, orijinal olmayan Canon aksesuarlarının bu ürünle birlikte kullanılması durumunda oluşabilecek ürün hasarlarından ve/veya kazalardan (ör. Arızalanma, yangın, vb.) sorumlu tutulamaz. Orijinal olmayan aksesuarlardan kaynaklanan arızaları onarma işleminin garanti kapsamına alınmayacağını, bu tür onarımlar ancak ücret ödeyerek yapabileceğinizi lütfen unutmayın.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;

a) Sözleşmeden dönme,

b) Satış bedelinden indirim isteme,

c) Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR.

BU CİHAZ AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.