Sürekli AF

Bu işlev konuları genelde odakta tutar.

  1. [Çekim: Sürekli AF] seçimi yapın.

  2. [Açık] seçimi yapın.

Önlem

  • Lens sürekli çalışacağı için [Açık], seçeneğinde daha fazla pil tüketilir.