Bu Kılavuz Hakkında

Bu Kılavuzdaki Simgeler

Seçim kadranı Seçim kadranını gösterir.
Zamanlayıcı 12 saniye/ Zamanlayıcı 16 saniye Tuşu bıraktığınız zamana bağlı olarak, bastığınız tuş için işlemin süresini (yaklaşık 12 veya 16 sn.) gösterir.
  • Tuşlara veya ayar pozisyonlarına referans olarak, kılavuzda Speedlite üzerinde bulunan simgelerin veya ekran ögelerinin aynısı kullanılır.
Bağlantı İlgili konuları içeren sayfalara bağlantılar.
Uyarı

Çekim sorunlarının önlenmesi için uyarılar.

Ek bilgiler

Ek bilgiler.

sayfa başlığının sağ tarafındaki simge, işlevlerin sadece fotoğraf makinesi Yaratıcı Alan modlarına (Esnek öncelikli AE, Program AE, Enstantane Öncelikli AE, Diyafram Öncelikli AE, Bulb veya Manuel poz) ayarlandığında kullanıldığını gösterir.

Arıza Tespiti Arıza tespiti ipuçları.

Temel Varsayımlar

  • Talimatlar Speedlite ve fotoğraf makinesi açıkken uygulanır ().
  • Metinde tuşları, kadranları ve sembolleri belirtmek için kullanılan simgeler, fotoğraf makinesi ve Speedlite üzerindeki simgelerle eşleşir.
  • İşlevler joystick tuşuna dikey veya yatay yönde basılarak veya seçim için Seçim kadranı tuşuna basılarak ayarlanabilir.
  • İşlev ayarından çıkmak için Geri al tuşuna basın.
  • Speedlite'ın Özel/Kişisel İşlevleri ve fotoğraf makinesinin menü işlevleri/Özel İşlevleri için varsayılan ayarların yapıldığı varsayılır.