Radyo Aktarımlı Kablosuz Ayarlar

E-TTL II / E-TTL Otomatik flaşlı fotoğrafçılık ile radyo aktarımlı kablosuz çekim sırasında, gönderici ve alıcıyı ayarlamak için aşağıdaki adımları kullanın.

Gönderici Ayarları

 1. Joystick ile Kablosuz / bağlantılı çekim ayarı seçimi yapın.

 2. Radyo aktarımlı kablosuzSENDER ayarı yapın.

  • Joystick tuşuna yukarı, aşağı, sola ve sağa doğru basın veya Seçim kadranı kadranını çevirin ve Radyo aktarımlı kablosuzSENDER seçimi yapın, sonra joystick tuşuna dik konumda basın.
 3. Patlatma yöntemini seçin.

  • Joystick tuşunu dikey yönde itin.
  • Ögeyi (1) seçmek için joystick tuşunu yukarı/aşağı/sola ve sağa doğru itin veya Seçim kadranı kadranını çevirin, sonra joystick tuşunu dikey yönde itin.
  • Joystick tuşunu sola/sağa doğru itin, Seçim kadranı kadranını çevirerek ALL A:B A:B C arasından seçim yapın, sonra joystick tuşunu dikey yönde itin.

Alıcı Ayarları

 1. Radyo aktarımlı kablosuzRECEIVER ayarı yapın.

  • Alıcı ünite olarak ayarlamak istediğiniz flaşı ayarlayın.
  • Gönderici ünite ayarında olduğu gibi Radyo aktarımlı kablosuzRECEIVER seçimi yapın.

Önlem

 • Normal flaşlı çekim yapmak için WIRELESS OFF seçimi yaparak kablosuz (gönderici / alıcı) ayarlarını temizleyin.

Aktarım Kanalını / Radyo Kimliğini Ayarlama

Gönderici ünitenin aktarım kanalını ve kablosuz radyo kimliğini ayarlamak için aşağıdaki prosedürü kullanın. Hem gönderici ünite hem de alıcı ünite için aynı kanalı ve kimliği ayarlayın. Alıcı operasyon prosedürü ile ilgili ayrıntılar için radyo aktarımlı kablosuz alıcı işlevine sahip olan Speedlite’ın Kullanım Kılavuzuna bakın.

Önlem

 • Çoklu radyo aktarımlı kablosuz flaş sistemi kurarken, flaşlar farklı aktarım kanallarına ayarlanırsa flaş sistemleri arasında girişimler meydana gelebilir. Her kanal için farklı kablosuz radyo kimliği ayarlayın.
 1. Joystick tuşunu dikey yönde itin.

 2. (1) seçimi yapın.

  • Bir kanal seçmek için joystick tuşunu yukarı/aşağı/sola ve sağa doğru itin veya Seçim kadranı kadranını çevirin, sonra joystick tuşunu dikey yönde itin.
 3. Bir aktarım kanalı ayarlayın.

  • AUTO veya Kanal 1 - 15 arasından seçim yapmak için joystick tuşuna yukarı/aşağı/sola ve sağa doğru basın veya Seçim kadranı kadranını çevirin, sonra joystick tuşunu dikey yönde itin.
 4. (2) seçimi yapın.

  • Aktarım kanalı ayarıyla aynı işlemi kullanarak kimlik ögesini seçin, ardından joystick tuşunu dikey yönde itin.
 5. Kablosuz radyo kimliğini ayarlayın.

  • Joystick tuşunu sola/sağa iterek veya Seçim kadranı kadranını çevirerek ayarlanacak pozisyonu (basamak) seçin, sonra joystick tuşuna dik konumda basın.
  • 0 - 9 arasından bir rakam seçmek için joystick tuşunu yukarı/aşağı doğru itin veya Seçim kadranı kadranını çevirin, sonra joystick tuşunu dikey yönde itin.
  • Aynı prosedür ile 4 basamaklı bir rakam ayarlayın ve OK seçimi yapın.
  • Gönderici ünite ve alıcı ünite arasında aktarım sağlandıktan sonra LINK lambası yeşil renkte yanar.

Gönderici Ünitenin Aktarım Kanallarını Tarama ve Ayarlama

Radyo alım durumunu tarayabilir ve gönderici ünitenin aktarım kanalını otomatik veya manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Kanal “AUTO” (otomatik) olarak ayarlandığında, en iyi sinyal alımına sahip olan kanal otomatik olarak sıfırlanır. Kanalı manuel olarak ayarlarken, tarama sonuçlarına göre aktarım kanalını sıfırlayabilirsiniz.

 • “AUTO” (otomatik) ayarında tarama

  1. SUB MENU tuşuna basın.

  2. Taramayı çalıştırın.

   • Joystick tuşuna yukarı, aşağı, sola ve sağa doğru basın veya Seçim kadranı kadranını çevirin ve SCAN seçimi yapın, sonra joystick tuşuna dik konumda basın.
   • OK simgesini seçin.
   • Tarama yapılır ve en iyi sinyal alışına sahip olan kanal sıfırlanır.
 • Kanal 1 ve 15 arasında bir kanalı tarama

  1. SUB MENU tuşuna basın.

  2. Taramayı çalıştırın.

   • Joystick tuşuna yukarı, aşağı, sola ve sağa doğru basın veya Seçim kadranı kadranını çevirin ve SCAN seçimi yapın, sonra joystick tuşuna dik konumda basın.
   • OK simgesini seçin.
   • Tarama yapılır ve alış durumu bir grafikte görüntülenir.
   • Grafikte kanalın pik seviyesi ne kadar yüksek olursa, radyo sinyalini o kadar iyi alıyor demektir.

  3. Kanalı ayarlayın.

   • Kanal 1 - 15 arasından seçim yapmak için joystick tuşunu yukarı/aşağı/sola ve sağa doğru itin veya Seçim kadranı kadranını çevirin.
   • Kanalı ayarlamak için joystick tuşunu dik konumda itin.

LINK Lamba ve Bağlantı Göstergesi

LINK lambasının veya LCD paneldeki simgelerin ışık durumuna göre aktarım durumunu kontrol edebilirsiniz.

Durum Tanım Eylem
Yanar Aktarım İyi
Kapalı Bağlı değil Kanalı ve kimliği kontrol edin
Kapalı Çok fazla ünite var Gönderici ve alıcı ünitelerin toplam sayısını 16 veya daha az ayarlayın.
Yanıp sönüyor Hata Gönderici üniteyi ve alıcı üniteyi kapatın ve sonra tekrar açın.
Yanar Aktarım İyi*1
Yanar Aktarım İyi*2

1: Gönderici tarafı, alt göndericiye bağlandığında

2: Gönderici tarafı, sürekli çekim için bağlandığında

Ekran Tanım Eylem
Gönderici kablosuz bağlantısı/ Alıcı kablosuz bağlantısı Aktarım İyi
Gönderici kablosuz ünite bağlı değil/ Alıcı kablosuz bağlı değil Bağlı değil Kanalı ve kimliği kontrol edin
Gönderici ünite kablosuz hatası/ Alıcı ünite kablosuz hatası Çok fazla ünite var Gönderici ve alıcı ünitelerin toplam sayısını 16 veya daha az ayarlayın.
Hata Gönderici üniteyi ve alıcı üniteyi kapatın ve sonra tekrar açın.
SUB SENDER Aktarım İyi*1

1: Gönderici tarafı, alt göndericiye bağlandığında

Önlem

 • Gönderici üniteyle alıcı ünitenin aktarım kanalları farklı olduğunda, alıcı kanal patlamaz. Her ikisini de aynı numaraya ayarlayın veya her ikisini de “AUTO” (otomatik) olarak ayarlayın.
 • Gönderici üniteyle alıcı ünitenin kablosuz radyo kimlikleri farklı olduğunda, alıcı ünite patlamaz. Aynı numaraya ayarlayın.

Gönderici Ünite(ler) Flaş Patlaması AÇIK / KAPALI

Gönderici üniteyi, alıcı üniteyi kontrol eden bir kablosuz flaş olarak patlayacak veya patlamayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Gönderici flaş patlatması AÇIK olarak ayarlandığında flaş patlama grubu A olarak patlar.

 1. Joystick tuşunu dikey yönde itin.

 2. (1) içinde bir öğe seçin.

  • Bir öğe seçmek için joystick tuşunu yukarı/aşağı/sola ve sağa doğru itin veya Seçim kadranı kadranını çevirin ve sonra joystick tuşunu dikey yönde itin.
 3. Gönderici flaş patlatmasını ayarlayın.

  • Seçim kadranı kadranını çevirerek gönderici flaş patlatma AÇIK / KAPALI ayarı yapın, sonra joystick tuşunu dikey yönde itin.
   • Gönderici flaşı patlatma AÇIK: Gönderici flaşı patlatma AÇIK
   • Gönderici flaş patlatma KAPALI: Gönderici flaş patlatma KAPALI

Bellek İşlevi

Kablosuz ayarlarını gönderici üniteye ve alıcı üniteye kaydedebilir ve bu ayarları daha sonra çağırabilirsiniz. Ayarlarını kaydetmek veya geri çağırmak için her bir gönderici veya alıcı ünitede ayrı ayrı işlem yapın.

 1. SUB MENU tuşuna basın.

 2. MEMORY seçimi yapın.

  • Joystick tuşuna yukarı, aşağı, sola ve sağa doğru basın veya Seçim kadranı kadranını çevirin ve MEMORY seçimi yapın, sonra joystick tuşuna dik konumda basın.
 3. Ayarları kaydedin veya yükleyin.

  Kaydet

  • Joystick tuşuna sola/sağa doğru basın, Seçim kadranı kadranını çevirerek SAVE seçimi yapın, sonra joystick tuşunu dikey yönde itin.
  • Joystick tuşuna sola/sağa doğru basın, Seçim kadranı kadranını çevirerek OK seçimi yapın, sonra joystick tuşunu dikey yönde itin.
  • Ayarlar kaydedilir (bellekte saklanır).

  Yükle

  • Joystick tuşuna sola/sağa doğru basın, Seçim kadranı kadranını çevirerek LOAD seçimi yapın, sonra joystick tuşunu dikey yönde itin.
  • Joystick tuşuna sola/sağa doğru basın, Seçim kadranı kadranını çevirerek OK seçimi yapın, sonra joystick tuşunu dikey yönde itin.
  • Kaydedilen ayarlar ayarlanır.