Bu Kılavuz Hakkında

Bu Kılavuzdaki Simgeler

SELECT kadranı Seçim kadranını gösterir.
Zamanlayıcı 12 saniye/ Zamanlayıcı 16 saniye İlgili tuşa bastıktan sonra yaklaşık 12 sn. veya 16 sn. etkin kalan işlevleri gösterir.
  • Ayrıca, monitördeki tuşlar ve göstergeler gibi flaş üzerinde kullanılan simgeler, kılavuzdaki işlem tuşlarını ve ayar konumlarını açıklamak için kullanılır.
Bağlantı İlgili bir konunun bağlantısını belirtir.
Uyarı

Çekimle ilgili sorunları önlemeye yönelik önlemleri açıklar.

Ek bilgiler

Ek bilgileri ve açıklamaları sunar.

Sayfa başlığının sağ tarafındaki simgesi işlevin fotoğraf makinesi Esnek AE Program AE Enstantane Öncelikli AE Diyafram Öncelikli AE Bulb Manuel poz çekim modundayken (İleri Seviyede Çekim Alanı) çalıştığını belirtir.

Arıza Tespiti Arıza tespiti bilgilerini sunar.

Çalıştırma Talimatlarına Dair Varsayımlar

  • İşleme başlamadan önce hem fotoğraf makinesinin hem de Speedlite’ın güç tuşunun açık (ON) () konumuna ayarlandığı varsayılır.
  • Metinde tuşları, kadranları ve sembolleri belirtmek için kullanılan simgeler, fotoğraf makinesi ve Speedlite üzerindeki simgelerle eşleşir.
  • Bir işlevi ayarlamak için joystick tuşuna yukarı / aşağı / sola / sağa doğru basarak veya SELECT kadranı kadranını çevirerek işlevi seçin.
  • İşlev ayarını sonlandırmak için Geri al tuşuna basın.
  • İşlem prosedürlerinde, Speedlite'ın Özel İşlevlerinin ve Kişisel İşlevlerinin ve fotoğraf makinesi menüsü ve Özel İşlevlerinin varsayılan ayarlarında olduğu varsayılır.