ข้อมูลอื่นๆ

  • URL คู่มือ/ซอฟต์แวร์

    หากต้องการดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ให้เลือก [ตั้งค่า: URL คู่มือ/ซอฟต์แวร์] และสแกนรหัส QR ที่แสดงด้วยสมาร์ทโฟน คุณยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ตาม URL ที่แสดงและดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

  • รับรองการแสดงโลโก้

    เลือก [ตั้งค่า: รับรองการแสดงโลโก้] เพื่อแสดงโลโก้การรับรองบางอย่างของกล้อง โลโก้การรับรองอื่นๆ สามารถพบได้บนตัวกล้องและบรรจุภัณฑ์

  • เฟิร์มแวร์

    เลือก [ตั้งค่า: เฟิร์มแวร์] เพื่ออัพเดทเฟิร์มแวร์ของกล้อง เลนส์ หรืออุปกรณ์เสริมที่รองรับอื่นๆ ที่ใช้งานอยู่