ความละเอียด HDMI

ตั้งความละเอียดสัญญาณออก HDMI เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับโทรทัศน์ หรืออุปกรณ์บันทึกภายนอกด้วยสาย HDMI

 1. เลือก [ตั้งค่า: ความละเอียด HDMI]

 2. เลือกตัวเลือก

  • อัตโนมัติ

   ภาพจะแสดงด้วยความละเอียดเหมาะสมที่สุดตรงตามโทรทัศน์ที่เชื่อมต่ออยู่โดยอัตโนมัติ

  • 1080p

   สัญญาณออกที่ความละเอียด 1080p เลือกหากคุณต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการแสดงผล หรือความล่าช้าที่เกิดขึ้น ขณะที่กล้องปรับเปลี่ยนความละเอียด