การขยาย UI

คุณสามารถขยายหน้าจอเมนูได้โดยการแตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว แตะสองครั้งอีกครั้งเพื่อคืนค่าขนาดที่แสดงดั้งเดิม

  1. เลือก [ตั้งค่า: การขยาย UI]

  2. เลือก [ใช้งาน]

ข้อควรระวัง

  • ใช้ปุ่มควบคุมกล้องเมื่อกำหนดค่าฟังก์ชั่นเมนูขณะที่มีการขยายหน้าจอ ไม่รองรับการใช้งานหน้าจอสัมผัส