การเพิ่มข้อมูลทิศทางให้กับภาพเคลื่อนไหว

สำหรับภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วยกล้องที่ถือในแนวตั้ง สามารถเพิ่มข้อมูลทิศทางซึ่งระบุว่าด้านใดที่จะตั้งขึ้นได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถเล่นภาพในทิศทางเดียวกันบนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆ

 1. เลือก [ตั้งค่า: เพิ่มข้อมูลการหมุน ภาพเคลื่อนไหว]

 2. เลือกตัวเลือก

  • ใช้งาน

   เล่นภาพเคลื่อนไหวบนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆ ในทิศทางที่ถูกบันทึก

  • ไม่ใช้งาน

   เล่นภาพเคลื่อนไหวในแนวนอนบนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆ โดยไม่คำนึงถึงทิศทางการบันทึก

ข้อควรระวัง

 • ภาพเคลื่อนไหวจะเล่นในแนวนอนบนกล้องและการแสดงผลวิดีโอ HDMI โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่านี้