การอัปโหลดภาพไปยัง image.canon

ในส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีการส่งภาพไปยัง image.canon

การเชื่อมต่อกล้องกับ image.canon

เชื่อมโยงกล้องกับ image.canon เพื่อส่งภาพโดยตรงจากกล้อง

 • จำเป็นต้องใช้สมาร์ทโฟนที่มีเบราว์เซอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้บริการ image.canon และรายละเอียดเกี่ยวกับประเทศและภูมิภาคที่มีให้บริการ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ image.canon (https://image.canon/)
 • อาจมีค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อ ISP และ Access Point แยกต่างหาก
 1. เลือก [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: อัปโหลดไปยัง image.canon]

  • เลือก [ตกลง] เมื่อมีข้อความแสดงขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่า [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: ตั้งค่า Wi-Fi] ถูกตั้งค่าเป็น [ไม่ใช้งาน]
 2. เลือก [ตกลง]

  • หน้าจอนี้จะไม่แสดงขึ้นหากการตั้งค่า Wi-Fi ถูกตั้งค่าเป็น [ใช้งาน] อยู่แล้ว
 3. เลือก [เชื่อมต่อ]

  • หากยังไม่ได้ติดตั้งแอปเฉพาะ ให้เลือก [ติดตั้ง]
 4. เลือก [ตกลง]

 5. สแกนรหัส QR ด้วยแอปเฉพาะ

  • เลือก [ตกลง]
 6. สร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi

  • เชื่อมต่อกับ Access Point ผ่าน Wi-Fi ทำตามคำแนะนำสำหรับวิธีการเชื่อมต่อที่ใช้

   • การเชื่อมต่อผ่าน WPS (, )
   • การเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ตรวจพบด้วยตนเอง ()
   • การเชื่อมต่อด้วยตนเองโดยการระบุข้อมูล Access Point ()
 7. ยืนยันว่าหมายเลขแสดงอยู่ในแอปเฉพาะ

  • เลือก [ตกลง]
 8. ทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • เมนูการตั้งค่าจะแสดงขึ้นบนหน้าจอของกล้อง

  หมายเหตุ

  • ไอคอน [บริการบนเว็บ] จะเปลี่ยนเป็น [เชื่อมต่อกับบริการบนเว็บแล้ว]

 9. ตรวจสอบแอปเฉพาะ

  • ยืนยันว่าได้บันทึกชื่อรุ่นของกล้องไว้ในแอปเฉพาะแล้ว

หน้าจอ [อัปโหลดไปยัง image.canon]

 • ส่งภาพอัตโนมัติ

  คุณสามารถเลือกได้ว่าจะอัปโหลดภาพโดยอัตโนมัติหรือไม่

 • ชนิดภาพที่ส่ง

  คุณสามารถเลือกชนิดของภาพที่อัปโหลดได้

 • เปลี่ยนเน็ตเวิร์ค

  คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้

 • ลบการตั้งค่าเว็บลิงก์ของกล้อง

  คุณสามารถลบการตั้งค่าเว็บลิงก์ของกล้องได้

การอัปโหลดภาพไปยัง image.canon

ภาพจะถูกอัปโหลดไปยัง image.canon โดยอัตโนมัติหลังจากที่กล้องเริ่มทำงาน (หรือกลับมาใช้งานได้ใหม่จากการปิดสวิตช์อัตโนมัติ) ภาพที่อัปโหลดไปยัง image.canon สามารถดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์หรือถ่ายโอนไปยังบริการบนเว็บอื่นๆ ได้

 • ไม่สามารถอัปโหลดได้ระหว่างการถ่ายภาพแบบกำหนดช่วงเวลา
 1. เลือก [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: อัปโหลดไปยัง image.canon]

  • หน้าจอ [อัปโหลดไปยัง image.canon] จะปรากฏขึ้น ()
 2. ตั้งค่า [ส่งภาพอัตโนมัติ] เป็น [ใช้งาน]

  • หากตั้งค่า [ส่งภาพอัตโนมัติ] เป็น [ใช้งาน] ไว้แล้ว ให้ไปยังขั้นตอนที่ 3
 3. ตั้งค่า [ชนิดภาพที่ส่ง]

  • ภาพนิ่งเท่านั้น

   การอัปโหลดจะใช้กับภาพนิ่งเท่านั้น

  • นิ่ง+เคลื่อนไหว

   การอัปโหลดจะใช้กับทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

 4. เปิดกล้องใหม่อีกครั้ง

  หมายเหตุ

  • ภาพที่อัปโหลดจะถูกเก็บไว้ที่ image.canon เป็นเวลา 30 วัน ในขนาดภาพต้นฉบับ โดยไม่มีขีดจำกัดพื้นที่จัดเก็บ