ช่วยภาพสร้างสรรค์

คุณสามารถประมวลผลภาพ RAW โดยใช้เอฟเฟคที่คุณต้องการและบันทึกเป็น JPEG

 1. เลือก [การเล่นภาพ: ช่วยภาพสร้างสรรค์]

 2. เลือกภาพ

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือกภาพที่จะประมวลผล จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
 3. เลือกเอฟเฟค

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อเลือกเอฟเฟค
  • โดยการเลือก [ตั้งค่าล่วงหน้า] และกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า คุณสามารถเลือก [VIVID], [SOFT] หรือเอฟเฟคที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอื่นๆ [AUTO1], [AUTO2] และ [AUTO3] เป็นเอฟเฟคที่กล้องแนะนำตามสภาวะของภาพ
  • คุณสามารถเลือกเอฟเฟคต่างๆ เช่น [ความสว่าง] หรือ [คอนทราสต์] ได้โดยการกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า จากนั้นหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก
  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เมื่อเสร็จสิ้นการปรับ
  • หากต้องการรีเซ็ตการตั้งค่า ให้กดปุ่ม ลบ และเลือก [ตกลง] หลังจากที่ข้อความยืนยันแสดงขึ้น
  • หากต้องการยืนยันเอฟเฟค ให้กดปุ่ม เลือกจุด AF
 4. เลือก [ตกลง] เพื่อบันทึกภาพ