การตัดขอบภาพเคลื่อนไหว

เมื่อใช้เลนส์ RF หรือ EF คุณสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ตัดขอบรอบๆ บริเวณกึ่งกลางของพื้นที่ภาพได้เช่นเดียวกับที่ถ่ายด้วยเลนส์ถ่ายภาพระยะไกล

การบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยเลนส์ RF-S/EF-S จะมีผลเหมือนกับคุณสมบัติการตัดขอบภาพเคลื่อนไหวนี้

  1. เลือก [การถ่ายภาพ: ตัดขอบภาพเคลื่อนไหว]

  2. เลือก [ใช้งาน]

ข้อควรระวัง

  • ภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูงไม่สามารถบันทึกได้เมื่อใช้การตัดขอบภาพเคลื่อนไหว
  • ตรงกลางของหน้าจอจะถูกครอบตัดมากขึ้น ทำให้พื้นที่บันทึกภาพลดลง เมื่อตั้งค่า [ภาพเคลื่อนไหว ดิจิตอล IS] ใน [การถ่ายภาพ: โหมด IS (ระบบป้องกันภาพสั่น)] เป็น [เปิด] หรือ [เพิ่มประสิทธิภาพ]

หมายเหตุ

  • พื้นที่บันทึกภาพที่สามารถใช้ได้เมื่อมีการตัดขอบภาพเคลื่อนไหวจะเหมือนกับเมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยเลนส์ RF-S/EF-S
  • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่บันทึกภาพ โปรดดู พื้นที่ภาพ