การแสดงภาพความเร็วสูง

การแสดงภาพความเร็วสูงที่สลับระหว่างแต่ละภาพและภาพสดจะสามารถใช้งานได้เมื่อถ่ายภาพในโหมดขับเคลื่อน [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงเพิ่มขึ้น] หรือ [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง] และในโหมดชัตเตอร์อื่นนอกเหนือจากชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: แสดงภาพความเร็วสูง]

 2. เลือกตัวเลือก

  • เลือก [ใช้งาน] สำหรับการแสดงภาพที่สลับระหว่างแต่ละภาพและภาพสด

ข้อควรระวัง

 • ภาพอาจสั่นไหวหรือกะพริบระหว่างการแสดงภาพความเร็วสูง กรณีนี้เกิดบ่อยครั้งขึ้น เมื่อใช้ความเร็วชัตเตอร์สูง อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ไม่มีผลกระทบต่อผลการถ่ายภาพ
 • การแสดงภาพความเร็วสูงจะไม่ทำงานสำหรับความเร็วชัตเตอร์ที่ช้ากว่า 1/30 วินาที ค่ารูรับแสงสูงกว่า f/11 ในสภาวะที่ยากต่อการโฟกัสอัตโนมัติ การถ่ายภาพแบบใช้แฟลช หรือความไวแสง ISO สูง นอกจากนี้ยังอาจหยุดทำงานในขณะที่คุณกำลังถ่ายภาพ
 • การแสดงภาพความเร็วสูงไม่สามารถใช้งานได้ในกรณีต่อไปนี้

  • เมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ตัวช่วยดูการจำลอง OVF] เป็น [เปิด]
  • เมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: จำลองการแสดงผล] เป็น [ไม่ใช้งาน] หรือ [ระดับแสงระหว่างระยะชัดลึก เท่านั้น]