โหมดถ่ายต่อเนื่อง RAW

ช่วยให้สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องของภาพ RAW มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเลือกภาพที่ดีที่สุดที่ถ่ายในเวลาที่เหมาะสมจากภาพที่คุณถ่าย ภาพถูกถ่ายเป็นไฟล์เดียว (ม้วน) ด้วยการถ่ายภาพหลายๆ ภาพ

คุณสามารถดึงภาพใดๆ จากม้วน เพื่อบันทึกแยกต่างหาก ()

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: โหมดถ่ายต่อเนื่อง RAW]

 2. ตั้งค่า [โหมดถ่ายต่อเนื่อง RAW]

 3. เลือก [ใช้งาน]

  • หลังจากที่คุณเลือก [ใช้งาน] แล้ว [ถ่ายต่อเนื่อง RAW] จะแสดงขึ้นเมื่อคุณถ่ายภาพ
 4. เลือก [ถ่ายก่อนหน้า]

 5. ตั้งค่าตัวเลือก

  • [ใช้งาน]: การถ่ายภาพจะเริ่มขึ้นก่อนเวลาเล็กน้อย (สูงสุดประมาณ 0.5 วินาที) ก่อนที่คุณจะกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดหลังจากกดลงครึ่งหนึ่งชั่วขณะ [เปิดการถ่ายก่อนหน้า] จะแสดงขึ้นเมื่อคุณถ่ายภาพ
  • [ไม่ใช้งาน]: การถ่ายภาพจะเริ่มขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด [ปิดการถ่ายก่อนหน้า] จะแสดงขึ้นเมื่อคุณถ่ายภาพ
 6. ถ่ายภาพ

  • ตัวแสดงบนหน้าจอแสดงสถานะบัฟเฟอร์ สีจะแตกต่างกันไปตามสถานะ ตัวแสดงเป็นสีเขียวในระหว่างการถ่ายภาพ สีแดงหากไม่สามารถบันทึกได้เนื่องจากบัฟเฟอร์เต็ม และสีขาวในกรณีอื่นๆ
  • การกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดจะถ่ายภาพต่อเนื่องจนกระทั่งบัฟเฟอร์เต็มหรือคุณปล่อยปุ่ม

ข้อควรระวัง

 • ใช้การ์ดที่มีพื้นที่ว่าง 4 GB หรือมากกว่า
 • ภาพอาจไม่ถูกถ่ายอย่างถูกต้องหากแบตเตอรี่หมดระหว่างการประมวลผลภาพขณะที่คุณถ่ายภาพในโหมดถ่ายต่อเนื่อง RAW ด้วยการ์ดที่เขียนช้า และแบตเตอรี่ต่ำ
 • การแสดงภาพหยุดลงชั่วขณะเมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
 • กล้องสั่นหรือการเคลื่อนไหวของวัตถุอาจทำให้ภาพเกิดการบิดเบือน
 • ISO อัตโนมัติจะถูกใช้เมื่อถ่ายภาพในโหมด P, Tv หรือ Av
 • ความเร็วชัตเตอร์ช้ากว่า 1/30 วินาที ไม่สามารถใช้ได้ในโหมด Fv, Tv หรือ M
 • กล้องจะถ่ายภาพด้วยความละเอียด 24 ล้านพิกเซล (6000×4000)
 • ภาพถูกบันทึก โดยการใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนถ่ายภาพ ให้พิจารณาตรวจสอบ “โหมดชัตเตอร์” ()
 • หากต้องการดูภาพในม้วนบนคอมพิวเตอร์ ให้ดึงภาพหรือใช้ซอฟต์แวร์ Digital Photo Professional สำหรับ EOS
 • ตั้งค่า [การถ่ายภาพ: โหมดถ่ายต่อเนื่อง RAW] เป็น [ไม่ใช้งาน] หากคุณจะเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์และใช้ซอฟต์แวร์ EOS Utility สำหรับ EOS การตั้งค่านี้เป็น [ใช้งาน] จะทำให้กล้องไม่สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้
 • จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุดอาจน้อยลงภายใต้สภาวะแสงน้อย
 • ในโหมดถ่ายต่อเนื่อง RAW ค่ารูรับแสงจะเปลี่ยนแปลงหากคุณซูมในขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือกดลงจนสุดด้วยเลนส์ซูมที่มีค่ารูรับแสงสูงสุด หากต้องการรักษาระดับแสงเท่าเดิมในโหมด M ให้พิจารณาถ่ายภาพด้วย ISO อัตโนมัติ
 • ในโหมดถ่ายต่อเนื่อง RAW แม้จะใช้เลนส์ซูมที่ไม่มีรูรับแสงกว้างสุดที่ปรับได้ ระดับแสงก็อาจเปลี่ยนไปหากคุณซูมในขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือกดลงจนสุด สำหรับรายละเอียด โปรดดูจากเว็บไซต์แคนนอน ()
 • อาจมีความล่าช้าก่อนการถ่ายภาพต่อมาในโหมดถ่ายต่อเนื่อง RAW ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะการถ่ายภาพ ชนิดของเมมโมรี่การ์ด และจำนวนภาพที่ถ่ายต่อเนื่อง การบันทึกข้อมูลจะเสร็จเร็วขึ้นบนการ์ดที่เขียนเร็ว

หมายเหตุ

 • ภาพ RAW ที่ถ่ายจะถูกบันทึกไว้เป็นไฟล์เดียว (ม้วน) ไฟล์เหล่านี้มีนามสกุลไฟล์ .CR3
 • การตั้งค่ารูปแบบภาพ สมดุลแสงขาว และการปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติที่กำหนดไว้สำหรับภาพแรกยังใช้กับภาพถัดไปด้วย
 • กล้องไม่ส่งเสียงเตือนตอนคุณกำลังถ่ายภาพ
 • [การถ่ายภาพ: โหมดถ่ายต่อเนื่อง RAW] จะเปลี่ยนกลับเป็น [ไม่ใช้งาน] เมื่อปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง