การลดจุดรบกวนจากการเปิดชัตเตอร์นาน

สามารถลดจุดรบกวน เช่น จุดของแสงหรือแถบสี ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในการเปิดรับแสงนานที่ความเร็วชัตเตอร์หนึ่งวินาทีหรือช้ากว่า

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: ลดจุดรบกวนจากการเปิดชัตเตอร์นาน]

 2. ตั้งค่าตัวเลือกการลด

  • อัตโนมัติ

   สำหรับภาพที่มีการเปิดรับแสง 1 วินาทีหรือนานกว่า การลดจุดรบกวนจะทำงานโดยอัตโนมัติหากตรวจพบจุดรบกวนตามปกติจากการเปิดชัตเตอร์เป็นเวลานาน การตั้งค่านี้มีประสิทธิภาพเพียงพอในกรณีส่วนใหญ่

  • ใช้งาน

   การลดจุดรบกวนจะทำงานสำหรับภาพทั้งหมดที่มีการเปิดรับแสง 1 วินาทีหรือนานกว่า การตั้งค่า [ใช้งาน] อาจช่วยลดจุดรบกวนที่ไม่สามารถตรวจพบได้เมื่อตั้งค่า [อัตโนมัติ]

ข้อควรระวัง

 • ด้วยการตั้งค่า [อัตโนมัติ] หรือ [ใช้งาน] การลดจุดรบกวนหลังจากที่คุณถ่ายภาพอาจใช้เวลานานเท่ากับการเปิดรับแสงสำหรับการถ่ายภาพ
 • ด้วยการตั้งค่า [ใช้งาน] ภาพอาจดูหยาบกว่าเมื่อตั้งค่า [ไม่ใช้งาน] หรือ [อัตโนมัติ]
 • [BUSY] จะแสดงขึ้นเมื่อลดจุดรบกวน และหน้าจอถ่ายภาพจะไม่แสดงจนกว่าการประมวลผลจะเสร็จสิ้น ซึ่งคุณสามารถถ่ายภาพได้อีกครั้ง