การตั้งค่าระบบแฟลช

สามารถตั้งค่าระบบของ Speedlite ซีรี่ส์ EL/EX ที่เข้ากันได้กับการตั้งค่าระบบแฟลชผ่านหน้าจอเมนูกล้อง ทำการ Speedlite กับกล้อง และเปิด Speedlite ก่อนการตั้งค่าระบบแฟลช

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบของ Speedlite โปรดดูคู่มือการใช้งาน Speedlite

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: ควบคุม Speedlite ภายนอก]

 2. เลือกตัวเลือก

ส่องแสงไฟแฟลช

หากต้องการเปิดใช้งานการถ่ายภาพแบบใช้แฟลช ให้ตั้งค่าเป็น [ใช้งาน] หากต้องการเปิดใช้งานเฉพาะแสงไฟช่วยปรับโฟกัสของ Speedlite ให้ตั้งค่าเป็น [ไม่ใช้งาน]

สมดุล E-TTL

คุณสามารถตั้งค่าลักษณะ (สมดุล) ที่ต้องการสำหรับภาพถ่ายแบบใช้แฟลช การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณสามารถปรับอัตราส่วนของแสงโดยรอบเข้ากับกำลังแสง Speedlite

 • ตั้งค่าสมดุลเป็น [ตามบรรยากาศ] เพื่อลดสัดส่วนของปริมาณแสงแฟลชที่ออกมาและใช้แสงโดยรอบเพื่อสร้างภาพถ่ายที่เหมือนจริงด้วยอารมณ์ที่เป็นธรรมชาติ มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อถ่ายภาพฉากมืด (เช่น ในอาคาร) หลังจากเปลี่ยนเป็นโหมด P หรือ Av แล้ว ให้พิจารณาตั้งค่า [แฟลชความเร็วต่ำ] ใน [การถ่ายภาพ: ควบคุม Speedlite ภายนอก] เป็น [1/200-30 วินาที อัตโนมัติ] และใช้การถ่ายภาพด้วยแฟลชความเร็วต่ำ
 • ตั้งค่าสมดุลเป็น [ตามแฟลช] เพื่อทำให้แฟลชเป็นแหล่งกำเนิดแสงหลัก มีประโยชน์สำหรับการลดเงาบนวัตถุและในฉากหลังจากแสงโดยรอบ

ข้อควรระวัง

 • สำหรับบางฉาก [ตามบรรยากาศ] อาจให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับ [มาตรฐาน]

วัดแสงแฟลช E-TTL II

 • ตั้งค่าเป็น [ประเมิน (ระบุใบหน้า)] เพื่อการวัดแสงแฟลชที่เหมาะสมสำหรับภาพถ่ายบุคคล
 • ตั้งค่าเป็น [ประเมิน] เพื่อการวัดแสงแฟลชที่เน้นการยิงแสงในการถ่ายภาพต่อเนื่อง
 • หากตั้งค่า [เฉลี่ย] ระดับแสงแฟลชจะถูกเฉลี่ยไปทั่วทั้งฉากที่วัดแสง

หมายเหตุ

 • อาจจำเป็นต้องใช้การชดเชยระดับแสงแฟลช ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฉาก

ข้อควรระวัง

 • แม้ว่าจะตั้งค่า [ประเมิน (ระบุใบหน้า)] วัตถุและสภาวะการถ่ายภาพบางอย่างอาจทำให้คุณไม่ได้รับผลตามที่คาดไว้

ควบคุมแฟลชต่อเนื่อง

 • ตั้งค่าเป็น [E-TTL ทุกภาพ] เพื่อทำการวัดแสงแฟลชสำหรับแต่ละภาพ
 • ตั้งค่าเป็น [E-TTL ภาพแรก] เพื่อทำการวัดแสงแฟลชสำหรับภาพแรกเท่านั้นก่อนการถ่ายภาพต่อเนื่อง ระดับกำลังแสงแฟลชสำหรับภาพแรกจะถูกนำไปใช้กับภาพที่ตามมาทั้งหมด มีประโยชน์เมื่อเน้นความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องโดยไม่ต้องจัดองค์ประกอบภาพใหม่

ข้อควรระวัง

 • การเคลื่อนไหวของวัตถุใดๆ ในการถ่ายภาพต่อเนื่องอาจทำให้เกิดปัญหาการเปิดรับแสงได้

แฟลชความเร็วต่ำ

คุณสามารถตั้งค่าความเร็วการซิงค์แฟลชสำหรับการถ่ายภาพแบบใช้แฟลชในโหมด P หรือ Av โปรดทราบว่าความเร็วสูงสุดในการซิงค์แฟลชคือ 1/200 วินาที

 • 1/200-30 วินาที อัตโนมัติ (1/200-30 วินาที อัตโนมัติ)

  ความเร็วชัตเตอร์จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติภายในขอบเขต 1/200 วินาที ถึง 30 วินาที เพื่อให้เหมาะกับความสว่าง นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานการซิงค์แฟลชความเร็วสูงได้

 • 1/200-1/60 วินาที อัตโนมัติ (1/200-1/60 วินาที อัตโนมัติ)

  ความเร็วชัตเตอร์จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติภายในขอบเขต 1/200 วินาที ถึง 1/60 วินาที เพื่อให้เหมาะกับความสว่าง ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ต่ำโดยอัตโนมัติในสภาวะแสงน้อย

  เหมาะสำหรับการป้องกันไม่ให้วัตถุในภาพเบลอและป้องกันไม่ให้กล้องสั่น แสงจากแฟลชให้ค่าแสงมาตรฐานสำหรับวัตถุ แต่โปรดทราบว่าฉากหลังอาจมืด

 • 1/200 วินาที (คงที่) (1/200 วินาที (คงที่))

  ความเร็วชัตเตอร์จะถูกกำหนดไว้ที่ 1/200 วินาที ซึ่งใช้ในการป้องกันวัตถุเบลอและกล้องสั่นได้ดีกว่าเมื่อตั้งค่า [1/200-1/60 วินาที อัตโนมัติ]

  อย่างไรก็ตาม ในสภาวะแสงน้อย ฉากหลังของวัตถุจะออกมามืดกว่าการตั้งค่า [1/200-1/60 วินาที อัตโนมัติ]

ข้อควรระวัง

 • การซิงค์แฟลชความเร็วสูงไม่สามารถใช้งานได้ในโหมด P หรือ Av เมื่อตั้งค่าเป็น [1/200 วินาที (คงที่)]

การตั้งค่าระบบแฟลช

ข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ ตำแหน่งการแสดง และตัวเลือกที่ใช้งานได้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของ Speedlite การตั้งค่าระบบส่วนตัว โหมดทำงานแฟลช และปัจจัยอื่นๆ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบของ Speedlite โปรดดูคู่มือการใช้งาน Speedlite

ตัวอย่างการแสดงผล

 1. (1) โหมดทำงานแฟลช
 2. (2) ระบบไร้สาย/

  การควบคุมอัตราส่วนการทำงาน (RATIO)

 3. (3) ซูมแฟลช (การครอบคลุมแสงแฟลช)
 1. (4) ชัตเตอร์ซิงค์
 2. (5) ชดเชยระดับแสงแฟลช
 3. (6) ถ่ายภาพคร่อมแสงแฟลช

ข้อควรระวัง

 • ฟังก์ชั่นจะมีจำกัดเมื่อใช้ Speedlite ซีรี่ส์ EX ที่ไม่รองรับการตั้งค่าระบบแฟลช

โหมดทำงานแฟลช

คุณสามารถเลือกโหมดทำงานแฟลช เพื่อให้เหมาะกับการถ่ายภาพโดยใช้แฟลชตามที่คุณต้องการได้

 • [วัดแสงแฟลช E-TTL II] เป็นโหมดมาตรฐานของ Speedlite ซีรี่ส์ EL/EX สำหรับการถ่ายภาพแบบใช้แฟลชอัตโนมัติ
 • [แฟลชกำหนดเอง] ใช้สำหรับการตั้งค่า [ระดับกำลังแสงแฟลช] ของ Speedlite ด้วยตัวคุณเอง
 • [CSP] (โหมดเน้นถ่ายภาพต่อเนื่อง) จะสามารถใช้งานได้เมื่อใช้ Speedlite ที่เข้ากันได้ โหมดนี้จะลดกำลังแสงแฟลชลงหนึ่งระดับและเพิ่มความไวแสง ISO ขึ้นหนึ่งระดับโดยอัตโนมัติ เป็นประโยชน์ในการถ่ายภาพต่อเนื่อง และช่วยประหยัดแบตเตอรี่แฟลช
 • สำหรับโหมดทำงานแฟลชอื่นๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานของ Speedlite ที่สามารถใช้กับโหมดทำงานแฟลชที่เกี่ยวข้อง

ข้อควรระวัง

 • ปรับการชดเชยแสง () ตามความจำเป็น ในกรณีที่มีการเปิดรับแสงมากเกินไปจากการถ่ายภาพแบบใช้แฟลชด้วย [CSP] ในโหมด Fv, Tv หรือ M

หมายเหตุ

 • เมื่อใช้ [CSP] ความไวแสง ISO จะถูกตั้งค่าเป็น [อัตโนมัติ] โดยอัตโนมัติ

ระบบไร้สาย

คุณสามารถใช้การส่งข้อมูลไร้สายผ่านคลื่นวิทยุหรือผ่านแสงเพื่อถ่ายภาพโดยการปรับแสงแฟลชไร้สายหลายตัว

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแฟลชแบบไร้สาย โปรดดูคู่มือการใช้งานของ Speedlite ที่สามารถใช้กับการถ่ายภาพโดยใช้แฟลชแบบไร้สาย

การควบคุมอัตราส่วนการทำงาน (RATIO)

ด้วยแฟลชมาโคร คุณสามารถตั้งค่าการควบคุมอัตราส่วนการทำงานได้

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราส่วนการทำงาน โปรดดูคู่มือการใช้งานของแฟลชมาโคร

ซูมแฟลช (การครอบคลุมแสงแฟลช)

ด้วย Speedlite ที่มีหัวแฟลชแบบซูมได้ คุณสามารถตั้งค่าการครอบคลุมแสงแฟลชได้

ชัตเตอร์ซิงค์

โดยปกติ ตั้งค่านี้เป็น [ซิงค์ม่านชัตเตอร์แรก] เพื่อให้แฟลชยิงแสงทันทีหลังจากที่เริ่มการถ่ายภาพ

ตั้งค่าเป็น [ซิงค์ม่านชัตเตอร์ที่ 2] และใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำเพื่อให้ได้ภาพที่ดูเป็นธรรมชาติของเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ เช่น ไฟหน้ารถยนต์

ตั้งค่าเป็น [ซิงค์ความเร็วสูง] สำหรับการถ่ายภาพแบบใช้แฟลชที่ความเร็วชัตเตอร์สูงกว่าความเร็วชัตเตอร์สูงสุดในการซิงค์แฟลช วิธีนี้จะมีประสิทธิภาพเมื่อถ่ายภาพด้วยรูรับแสงแบบเปิดในโหมด Av เพื่อเบลอฉากด้านหลังวัตถุที่อยู่กลางแจ้งในเวลากลางวัน เป็นต้น

ข้อควรระวัง

 • เมื่อใช้การซิงค์ม่านชัตเตอร์ที่สอง ให้ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เป็น 1/30 วินาทีหรือช้ากว่า หากความเร็วชัตเตอร์เป็น 1/40 วินาทีหรือเร็วกว่า การซิงค์ม่านชัตเตอร์แรกจะถูกปรับใช้โดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะตั้งค่า [ซิงค์ม่านชัตเตอร์ที่ 2] ไว้ก็ตาม

ชดเชยระดับแสงแฟลช

เช่นเดียวกับการชดเชยแสงที่สามารถปรับได้ คุณยังสามารถปรับกำลังแสงแฟลชได้อีกด้วย

หมายเหตุ

 • หากตั้งค่าการชดเชยระดับแสงแฟลชด้วย Speedlite ไว้ คุณจะไม่สามารถตั้งค่าการชดเชยระดับแสงแฟลชด้วยกล้องได้ หากตั้งค่าไว้กับทั้งกล้องและ Speedlite การตั้งค่าของ Speedlite จะมีผลแทนการตั้งค่าของกล้อง

ถ่ายภาพคร่อมแสงแฟลช

Speedlite ที่มีระบบการถ่ายภาพคร่อมแสงแฟลช (FEB) สามารถเปลี่ยนกำลังแสงแฟลชภายนอกโดยอัตโนมัติขณะที่ถ่ายสามภาพในครั้งเดียว

การตั้งค่าระบบส่วนตัวของแฟลช

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบส่วนตัวของ Speedlite โปรดดูคู่มือการใช้งาน Speedlite

 1. เลือก [ตั้งค่า C.Fn แฟลช]

 2. ตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ต้องการ

  • เลือกหมายเลข
  • เลือกตัวเลือก

ข้อควรระวัง

 • เมื่อใช้ Speedlite ซีรี่ส์ EL/EX แฟลช Speedlite จะยิงแสงเต็มกำลังไฟเสมอ หากตั้งค่าระบบส่วนตัวใน [โหมดวัดแสงแฟลช] เป็น [1:TTL] (แฟลชอัตโนมัติ)
 • ระบบส่วนตัวของ Speedlite (P.Fn) ไม่สามารถตั้งค่าหรือยกเลิกได้จากหน้าจอ [การถ่ายภาพ: ควบคุม Speedlite ภายนอก] ของกล้อง ให้ตั้งค่าโดยตรงบน Speedlite

การลบการตั้งค่าระบบแฟลช/การลบระบบส่วนตัว Speedlite ทั้งหมด

 1. เลือก [ลบการตั้งค่า]

 2. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการจะลบ

  • เลือก [ลบการตั้งค่าแฟลช] หรือ [ลบค่า C.Fn Speedlite ทั้งหมด]
  • เลือก [ตกลง] บนหน้าจอยืนยันเพื่อลบการตั้งค่าแฟลชหรือการตั้งค่าระบบส่วนตัวทั้งหมด