การถ่ายลดแสงวูบวาบความถี่สูง

ภาพอาจได้รับผลกระทบจากแถบสีหากคุณถ่ายภาพภายใต้แหล่งกำเนิดแสงวูบวาบที่มีความถี่สูง การถ่ายลดแสงวูบวาบความถี่สูงทำให้คุณสามารถถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับแสงวูบวาบความถี่สูง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของแสงวูบวาบนี้บนภาพ

ข้อควรระวัง

 • การเปิดรับแสงในการถ่ายภาพนิ่งอาจแตกต่างกันไป
 • [ถ่ายโหมด HDR] ไม่สามารถตั้งค่าเป็น [ช่วงการรับแสง] ในการถ่ายลดแสงวูบวาบความถี่สูงได้
 • ก่อนการถ่ายลดแสงวูบวาบความถี่สูง ให้พิจารณาตั้งค่า [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: แสงคงเดิมสำหรับรูรับแสงใหม่] เป็น [ความไวแสง ISO]
 1. ตั้งค่าโหมดถ่ายภาพเป็น Tv หรือ M

  • หมุนปุ่มโหมดเพื่อเลือกโหมดถ่ายภาพ ()
 2. เลือก [การถ่ายภาพ: ถ่ายลดแสงวูบวาบ HF]

 3. เลือก [ถ่ายลดแสงวูบวาบ HF]

 4. เลือก [ใช้งาน]

 5. เลือกรายการ

  การตั้งค่าด้วยตนเอง ()

  การตรวจจับอัตโนมัติ ()

การตรวจจับอัตโนมัติ

กล้องจะตรวจจับแหล่งกำเนิดแสง 50.0–2011.2 Hz และแสดงความเร็วชัตเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายภาพภายใต้แหล่งกำเนิดแสงวูบวาบที่มีความถี่สูง จากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนไปใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ระบุได้

 1. ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ที่ต้องการ

  • ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ที่คุณต้องการเพื่อถ่ายภาพ สำหรับแหล่งกำเนิดแสงวูบวาบที่มีความถี่สูง กล้องจะกำหนดความเร็วชัตเตอร์ที่เหมาะสมใกล้กับค่านี้
 2. เลือก [ตรวจจับอัตโนมัติ]

 3. เลือก [ตกลง]

  • อาจปรับปรุงความแม่นยำในการตรวจจับแสงวูบวาบ HF ต่อเมื่อขยายพื้นที่ใดๆ ที่ได้รับผลกระทบจากแถบสีให้มากที่สุด
 4. เปลี่ยนไปใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ระบุ

  • เลือก [ใช่] เพื่อเปลี่ยนไปใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ระบุ
  • การเลือก [ใช่ (ไปที่การตั้งค่า Tv)] จะแสดงหน้าจอ [ตั้งค่าด้วยตนเอง] ไปยังขั้นตอนที่ 2 ใน การตั้งค่าด้วยตนเอง
 5. ถ่ายภาพ

ข้อควรระวัง

 • การระบุขอบเขตความเร็วชัตเตอร์ที่แนะนำจะแตกต่างกันไปตามโหมดชัตเตอร์

  • อิเล็กทรอนิกส์ม่านแรก: 1/50.0 ถึง 1/512.0 วินาที
  • ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์: 1/50.0 ถึง 1/2048.0 วินาที
  • การบันทึกภาพเคลื่อนไหว: 1/50.0 ถึง 1/2048.0 วินาที
 • ดำเนินการดังต่อไปนี้ หาก [ตรวจไม่พบแสงวูบวาบ] แสดงขึ้น หรือหากการเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ไม่ได้กำจัดแถบสี

  • ทำการตรวจจับอัตโนมัติอีกครั้ง
  • หมุนกล้องประมาณ 90° หรือเปลี่ยนเป็นการตรวจจับอัตโนมัติด้วยวิธีอื่น
  • ลองใช้ตัวเลือกการตั้งค่าด้วยตนเอง
 • การตรวจจับแสงวูบวาบ HF อาจมีความแม่นยำน้อยลงภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้

  • ฉากที่มีรูปแบบซ้ำๆ (เช่น ตาข่ายหรือลายทาง เป็นต้น)
  • วัตถุเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
  • ฉากที่สว่างหรือมืดมาก
  • ฉากที่มีแหล่งกำเนิดแสงหลายแหล่ง
  • ฉากที่มีแหล่งกำเนิดแสงกะพริบเล็กๆ
  • แหล่งกำเนิดแสงวูบวาบที่มีความถี่ต่ำ

หมายเหตุ

 • การแสดงภาพเคลื่อนไหวจะไม่ได้รับการอัพเดท หากตรวจพบแสงวูบวาบความถี่สูงโดยอัตโนมัติระหว่างการส่งสัญญาณออก HDMI ของภาพเคลื่อนไหว 4K

การตั้งค่าด้วยตนเอง

ตรวจสอบบนหน้าจอสำหรับพื้นที่ภาพที่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกำเนิดแสงวูบวาบที่มีความถี่สูง จากนั้นหาความเร็วชัตเตอร์ที่เหมาะสม

 1. เลือก [ตั้งค่าด้วยตนเอง]

 2. ปรับความเร็วชัตเตอร์

  • ดำเนินการดังต่อไปนี้ หากแถบสีไม่ถูกกำจัดโดยใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ตั้งค่าไว้ด้วยการตรวจจับอัตโนมัติ

   • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ คุณสามารถใช้ปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ที่ตั้งค่าไว้ด้วยการตรวจจับอัตโนมัติ (2×, 3×, 4× เป็นต้น) หรือลดความเร็วชัตเตอร์ (1/2×, 1/3×, 1/4× เป็นต้น)
   • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อปรับการตั้งค่าอย่างละเอียด
  • หากวิธีนี้ไม่ช่วยกำจัดแถบสี ให้หมุนกล้องประมาณ 90° หรือเปลี่ยนเป็นการตรวจจับอัตโนมัติด้วยวิธีอื่น
 3. ถ่ายภาพ

ข้อควรระวัง

 • ขอบเขตความเร็วชัตเตอร์ที่ใช้ได้สำหรับโหมดตั้งค่าด้วยตนเองจะแตกต่างกันไปตามโหมดชัตเตอร์

  • อิเล็กทรอนิกส์ม่านแรก: 1/50.0 ถึง 1/2048.0 วินาที
  • ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์: 1/50.0 ถึง 1/8192.0 วินาที
  • การบันทึกภาพเคลื่อนไหว: 1/50.0 ถึง 1/8192.0 วินาที
 • ความเร็วซิงค์แฟลชสูงสุดในการถ่ายภาพโดยใช้แฟลชจะจำกัดไว้ที่ 1/160.7 วินาที ไม่ว่าโหมดชัตเตอร์จะเป็นโหมดใดก็ตาม
 • เลนส์สีเข้มอาจทำให้การจำลองการแสดงผลไม่ถูกต้อง
 • การเลื่อนค่าเองในโหมด M จะปรับค่ารูรับแสงตามความจำเป็นในการถ่ายลดแสงวูบวาบความถี่สูง
 • การแสดงภาพบนหน้าจอหรือในช่องมองภาพอาจแตกต่างจากผลการถ่ายภาพจริง ควรถ่ายภาพทดสอบล่วงหน้า