การล็อคค่าแสง (ล็อค AE)

คุณสามารถล็อคระดับแสงเมื่อคุณต้องการตั้งค่าโฟกัสและระดับแสงแยกกัน หรือเมื่อคุณจะถ่ายภาพหลายภาพด้วยการตั้งค่าระดับแสงเดียวกัน กดปุ่ม ล็อค AE เพื่อล็อคระดับแสง จากนั้นจัดองค์ประกอบภาพและถ่ายภาพ เรียกระบบนี้ว่า การล็อค AE ซึ่งได้ผลดีสำหรับการถ่ายภาพวัตถุย้อนแสง เป็นต้น

 1. โฟกัสไปยังวัตถุ

  • กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
  • ค่าระดับแสงจะแสดงขึ้น
 2. กดปุ่ม ล็อค AE (ระยะเวลา 8 วินาที)

  • ไอคอน [ล็อค AE] จะแสดงขึ้นที่ด้านซ้ายล่างของหน้าจอเพื่อระบุว่าระดับแสงถูกล็อค (ล็อค AE)
  • แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม ล็อค AE การตั้งค่าระดับแสงปัจจุบันจะถูกล็อค
 3. จัดองค์ประกอบภาพและถ่ายภาพ

  • เมื่อคุณต้องการถ่ายภาพเพิ่มเติมในขณะที่ยังคงล็อค AE อยู่ ให้กดปุ่ม ล็อค AE ค้างไว้และกดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพอื่น

หมายเหตุ

 • การล็อค AE ไม่สามารถใช้งานได้กับการเปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์

ผลของการล็อค AE

เลือกโหมดวัดแสง เลือกจุด AF
เลือกอัตโนมัติ เลือกด้วยตนเอง
วัดแสงประเมินทั้งภาพ ระดับแสงตรงกลางจุด AF ในโฟกัสจะถูกล็อค ระดับแสงตรงกลางจุด AF ที่เลือกจะถูกล็อค
วัดแสงบางส่วนวัดแสงแบบจุดวัดแสงเฉลี่ยหนักกลางภาพ ระดับแสงหนักกลางภาพจะถูกล็อค

ระดับแสงหนักกลางภาพจะถูกล็อค เมื่อตั้งค่า [วัดแสงประเมินทั้งภาพ] ไว้พร้อมกับการกำหนดค่ากล้องเป็นการโฟกัสด้วยตนเอง ()