การตัดขอบ/อัตราส่วนภาพนิ่ง

คุณสามารถเปลี่ยนพื้นที่ภาพก่อนถ่ายภาพได้ ด้วย [1.6x (ตัดขอบ)] จะใช้จุดกึ่งกลางของเซนเซอร์ภาพ (พื้นที่เทียบเท่าขนาด APS-C) สำหรับมุมรับภาพที่สอดคล้องกับทางยาวโฟกัสของเลนส์ประมาณ 1.6 เท่า ตัวเลือกการตั้งค่าอื่นๆ ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนอัตราส่วนภาพที่ใช้สำหรับการถ่ายภาพได้

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: ภาพนิ่งตัดขอบ/อัตราส่วนภาพ]

 2. เลือกตัวเลือก

  • เลือก [ฟูลเฟรม], [1.6x (ตัดขอบ)], [1:1 (อัตราส่วนภาพ)], [4:3 (อัตราส่วนภาพ)] หรือ [16:9 (อัตราส่วนภาพ)]
  • เมื่อใช้เลนส์ RF-S/EF-S [1.6x (ตัดขอบ)] จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ และไม่มีตัวเลือกอื่นให้ใช้งาน
  • หากต้องการดำเนินการต่อโดยไม่เปลี่ยนการแสดงพื้นที่ถ่ายภาพ ให้กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า และไปยังขั้นตอนที่ 4
 3. เลือกการแสดงพื้นที่ถ่ายภาพ

  • บนหน้าจอในขั้นตอนที่ 2 ให้กดปุ่ม ข้อมูล
  • เลือกรูปแบบการแสดงผล จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

  ข้อควรระวัง

  • ตัวเลือกคุณภาพของภาพ ละเอียดกลาง/ปกติกลาง/ละเอียดเล็ก 1/ปกติเล็ก 1 จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อตั้งค่า [1.6x (ตัดขอบ)] หรือใช้เลนส์ RF-S/EF-S
  • การถ่ายภาพด้วย [1.6x (ตัดขอบ)] และตั้งค่าคุณภาพของภาพเป็น ละเอียดกลาง/ปกติกลาง/ละเอียดเล็ก 1/ปกติเล็ก 1 จะสร้างภาพ ละเอียดใหญ่/ปกติใหญ่/เล็ก 2/เล็ก 2 ตามลำดับ
  • การถ่ายภาพโดยใช้เลนส์ RF-S/EF-S เมื่อตั้งค่า [1:1 (อัตราส่วนภาพ)], [4:3 (อัตราส่วนภาพ)] หรือ [16:9 (อัตราส่วนภาพ)] จะล้างการตั้งค่าและถ่ายภาพด้วย [1.6x (ตัดขอบ)] ที่อัตราส่วนภาพ 3:2 โดยอัตโนมัติ
 4. ถ่ายภาพ

  • เมื่อตั้งค่า [1.6x (ตัดขอบ)] หรือใช้เลนส์ RF-S/EF-S ภาพที่ขยายประมาณ 1.6× จะแสดงขึ้น
  • เมื่อตั้งค่า [1:1 (อัตราส่วนภาพ)], [4:3 (อัตราส่วนภาพ)] หรือ [16:9 (อัตราส่วนภาพ)] จะมีการจับภาพภายในพื้นที่ซ่อนสีดำหรือพื้นที่ตีกรอบ

ข้อควรระวัง

 • พื้นที่นอกบริเวณที่ครอบตัดจะไม่ถูกบันทึกในการถ่ายภาพ RAW เมื่อตั้งค่า [1.6x (ตัดขอบ)] หรือใช้เลนส์ RF-S/EF-S
 • [พื้นที่ถ่ายภาพ] จะไม่มีผลต่อการแสดงผลเมื่อตั้งค่า [1.6x (ตัดขอบ)] หรือใช้เลนส์ RF-S/EF-S
 • [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: เพิ่มข้อมูลตัดขอบภาพ] จะสามารถใช้งานได้เมื่อตั้งค่า [ฟูลเฟรม] เท่านั้น

หมายเหตุ

 • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนพิกเซลเมื่อตั้งค่าการตัดขอบหรืออัตราส่วนภาพ โปรดดู จำนวนพิกเซลของภาพนิ่ง
 • เกือบ 100% ของพื้นที่ในการมองเห็น จะยังคงอยู่ในแนวตั้งและแนวนอน เมื่อการตัดขอบและอัตราส่วนภาพถูกตั้งค่า
 • ข้อมูลอัตราส่วนภาพจะถูกเพิ่มไปที่ภาพ RAW เมื่อมีการตั้งค่าอัตราส่วนภาพ ซึ่งถูกถ่ายแบบฟูลเฟรม เมื่อภาพ RAW ถูกนำกลับมาแสดง พื้นที่ภาพที่ใช้สำหรับการถ่ายภาพจะถูกระบุโดยเส้น โปรดทราบว่าเฉพาะพื้นที่ภาพที่ถ่ายเท่านั้นที่จะแสดงใน สไลด์โชว์