โหมดอาหาร

ใช้โหมด [อาหาร] (อาหาร) สำหรับการถ่ายภาพการทำอาหาร ภาพถ่ายจะดูสว่างและน่าทาน นอกจากนี้ เฉดสีออกแดงเนื่องจากแหล่งกำเนิดแสงจะไม่ปรากฏในภาพที่ถ่ายภายใต้หลอดไฟทังสเตน เป็นต้น

เคล็ดลับคำแนะนำในการถ่ายภาพ

  • เปลี่ยนโทนสี

    สามารถปรับ [โทนสี] ได้ หากต้องการเพิ่มโทนสีแดงให้กับอาหาร ให้ปรับไปทาง [โทนอบอุ่น] (สีแดง) หรือปรับไปทาง [โทนเยือกเย็น] (สีน้ำเงิน) หากภาพดูแดงมากเกินไป

ข้อควรระวัง

  • แนวสีอุ่นของวัตถุอาจซีดจาง
  • เมื่อมีหลายแหล่งกำเนิดแสงรวมอยู่ในฉากการถ่ายภาพ แนวสีอุ่นของภาพอาจไม่ได้จางลง
  • ในการถ่ายภาพแบบใช้แฟลช [โทนสี] จะเปลี่ยนเป็นการตั้งค่ามาตรฐาน
  • หากมีบุคคลหลายคนอยู่ในภาพ กล้องอาจสร้างโทนสีผิวใหม่ได้ไม่เหมาะสม