ฐานเสียบอเนกประสงค์

ฐานเสียบอเนกประสงค์คือช่องเสียบแฟลชภายนอกที่จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เสริมและมีฟังก์ชั่นการสื่อสารขั้นสูง

การใช้ฐานเสียบอเนกประสงค์

การถอดฝาครอบฐานเสียบ

 • ถอดฝาครอบฐานเสียบ (1) โดยใช้นิ้วกดส่วนที่มีเครื่องหมายกำกับ (A) ตามภาพที่แสดง หลังจากถอดแล้ว ให้เก็บฝาครอบฐานเสียบไว้ในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้สูญหาย

การติดอุปกรณ์เสริม

 • เมื่อติดอุปกรณ์เสริมที่สื่อสารผ่านขั้วสัมผัสของฐานเสียบอเนกประสงค์ ให้เสียบฐานยึดของอุปกรณ์เสริมจนเข้าที่ จากนั้นเลื่อนก้านล็อคฐานยึดให้แน่น สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์เสริม
 • อุปกรณ์เสริมต่อไปนี้ไม่สามารถติดเข้ากับฐานเสียบอเนกประสงค์ได้โดยตรง

  • Speedlite รุ่น EL-1/600EXII-RT/600EX-RT/580EX II
  • ตัวส่งสัญญาณ Speedlite รุ่น ST-E3-RT (Ver. 2)/ST-E3-RT
  • สายต่อแฟลชนอกกล้อง รุ่น OC-E3
  • อุปกรณ์รับสัญญาณ GPS รุ่น GP-E2
 • หากต้องการใช้อุปกรณ์เสริมที่ระบุข้างต้นกับกล้อง คุณจะต้องมีตัวปรับต่อฐานเสียบอเนกประสงค์ รุ่น AD-E1 ซึ่งแยกจำหน่าย สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งาน AD-E1
 • เมื่อติดอุปกรณ์เสริมอื่นๆ นอกเหนือจากที่ออกแบบมาสำหรับช่องเสียบแฟลชภายนอกปกติ ให้เสียบฐานยึดของอุปกรณ์เสริมเข้าไปจนสุด จากนั้นเลื่อนก้านล็อคฐานยึดให้แน่น สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์เสริม
 • ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น EVF-DC2/EVF-DC1 ไม่สามารถติดเข้ากับฐานเสียบอเนกประสงค์ได้ การพยายามใช้แรงฝืนติดเข้าไปอาจทำให้อุปกรณ์เสริมหรือฐานเสียบอเนกประสงค์เสียหาย

การติดฝาครอบฐานเสียบ

 • หลังจากถอดอุปกรณ์เสริมออกจากฐานเสียบอเนกประสงค์แล้ว ให้ติดฝาครอบฐานเสียบกลับเข้าไปใหม่เพื่อป้องกันขั้วสัมผัสจากฝุ่นและน้ำ
 • เลื่อนฝาครอบฐานเสียบเข้าไปจนสุดโดยกดส่วนที่มีป้ายกำกับ (A) ตามภาพที่แสดง

ข้อควรระวัง

 • ติดอุปกรณ์เสริมอย่างถูกต้องตามที่อธิบายไว้ใน การติดอุปกรณ์เสริม การติดไม่ถูกต้องอาจทำให้กล้องหรืออุปกรณ์เสริมทำงานผิดปกติ และอุปกรณ์เสริมอาจหลุดออกมา
 • เป่าสิ่งแปลกปลอมออกจากฐานเสียบอเนกประสงค์ด้วยลูกยางเป่าลมที่มีจำหน่ายทั่วไปหรือเครื่องมือที่คล้ายกัน
 • หากฐานเสียบอเนกประสงค์เปียก ให้ปิดกล้องและปล่อยให้แห้งก่อนใช้งาน
 • ใช้ฝาครอบฐานเสียบที่ให้มาพร้อมกับกล้อง