คู่มือการใช้งาน

 • คู่มือการใช้งานที่จัดให้จะมีคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับกล้อง

 • คู่มือผู้ใช้ขั้นสูง

  คำแนะนำแบบสมบูรณ์มีอยู่ในคู่มือผู้ใช้ขั้นสูงนี้

  สำหรับคู่มือผู้ใช้ขั้นสูงล่าสุด โปรดดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้

  https://cam.start.canon/C013/

 • คู่มือการใช้งานเลนส์/ซอฟต์แวร์

  ดูหรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้

  https://cam.start.canon/

หมายเหตุ

 • เลือก [ตั้งค่า: URL คู่มือ/ซอฟต์แวร์] เพื่อแสดงรหัส QR บนหน้าจอกล้อง