การเชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย

กล้องนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย รุ่น BR-E1 (แยกจำหน่าย ) ผ่าน Bluetooth สำหรับการถ่ายภาพด้วยรีโมทคอนโทรล

 1. เลือก [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: เชื่อมต่อกับรีโมทไร้สาย]

 2. เลือก [เพิ่มอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วย]

 3. เลือก [ตกลง]

  • หน้าจอนี้จะไม่แสดงขึ้นหากการตั้งค่า Bluetooth ถูกตั้งค่าเป็น [ใช้งาน] อยู่แล้ว
 4. จับคู่อุปกรณ์

  • เมื่อหน้าจอที่แสดงด้านบนปรากฏขึ้น ให้กดปุ่ม W และ T บน BR-E1 ค้างไว้พร้อมกันอย่างน้อย 3 วินาที
  • หลังจากมีข้อความยืนยันว่ากล้องจับคู่กับ BR-E1 แล้ว ให้กดปุ่ม ตั้งค่า
 5. ตั้งค่ากล้องสำหรับการถ่ายจากระยะไกล

  • สำหรับคำแนะนำหลังจากเสร็จสิ้นการจับคู่ โปรดดูคู่มือการใช้งานของ BR-E1

ข้อควรระวัง

 • การเชื่อมต่อ Bluetooth จะยังคงใช้พลังงานแบตเตอรี่ แม้หลังจากที่มีการเปิดใช้งานระบบปิดสวิตช์อัตโนมัติของกล้องแล้วก็ตาม

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณจะไม่ใช้ Bluetooth แนะนำให้ตั้งค่า [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: ตั้งค่า Bluetooth] เป็น [ไม่ใช้งาน] ()

การยกเลิกการจับคู่

ก่อนทำการจับคู่กับ BR-E1 อื่นๆ ให้ลบข้อมูลเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล

 1. เลือก [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: เชื่อมต่อกับรีโมทไร้สาย]

 2. เลือก [ลบข้อมูลการเชื่อมต่อ]

 3. เลือก [ตกลง]