การแสดงการเตือนบริเวณสว่างโพลน

คุณสามารถระบุให้แสดงการกะพริบของบริเวณที่สว่างโพลนจนเกินไปบนหน้าจอการเล่นภาพ หากคุณต้องการให้ได้การไล่ระดับสี ซึ่งมีรายละเอียดมากขึ้นในบริเวณที่กำลังกะพริบ โดยทำการไล่ระดับสีใหม่เสมือนจริง ให้ตั้งค่าการชดเชยแสงเป็นค่าลบ และถ่ายภาพอีกครั้งเพื่อให้ได้ผลการถ่ายภาพที่ดีขึ้น

  1. เลือก [การเล่นภาพ: เตือนบริเวณสว่างโพลน]

  2. เลือก [ใช้งาน]