การเล่นภาพเคลื่อนไหว

 1. สลับไปที่การเล่นภาพ

  • กดปุ่ม การเล่นภาพ
 2. เลือกภาพเคลื่อนไหว

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการเล่น
  • ในขณะแสดงภาพทีละภาพ ไอคอน [ปุ่ม SETไฟล์ภาพเคลื่อนไหว] ที่แสดงทางด้านซ้ายบนของหน้าจอบ่งบอกว่าเป็นภาพเคลื่อนไหว
  • ในขณะแสดงภาพแบบดัชนี แถบรอยปรุตรงขอบซ้ายของภาพขนาดย่อบ่งบอกว่าเป็นภาพเคลื่อนไหว ไม่สามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวได้ระหว่างการแสดงภาพแบบดัชนี ดังนั้นให้กดปุ่ม ตั้งค่า เพื่อเปลี่ยนเป็นการแสดงภาพทีละภาพ
 3. ในการแสดงภาพทีละภาพ ให้กดปุ่ม ตั้งค่า

  • แผงควบคุมการเล่นภาพเคลื่อนไหวจะปรากฏขึ้น
 4. เล่นวิดีโอ

  • กดปุ่ม ตั้งค่า หรือแตะ [การเล่นภาพ]
  • ภาพเคลื่อนไหวจะเริ่มเล่น มีการเล่นเสียงผ่านลำโพง (1)
  • คุณสามารถหยุดการเล่นภาพชั่วคราวและเข้าสู่แผงควบคุมการเล่นภาพเคลื่อนไหวได้โดยการกดปุ่ม ตั้งค่า กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเล่นภาพต่อ
  • กด ปุ่มอเนกประสงค์ ขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง (แม้ในระหว่างการเล่นภาพ)

แผงควบคุมการเล่นภาพเคลื่อนไหว

รายการ การดำเนินการเล่นภาพ
ข้ามไปข้างหลัง ข้ามไปข้างหลังประมาณ 1 วินาที ในแต่ละครั้งที่คุณกด ปุ่มอเนกประสงค์ ไปทางซ้าย การกด ปุ่มอเนกประสงค์ ไปทางซ้ายค้างไว้จะเล่นภาพเคลื่อนไหวย้อนกลับ
เฟรมที่แล้ว แสดงเฟรมที่แล้วในแต่ละครั้งที่คุณหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 ไปทางซ้าย
เล่น การกดปุ่ม ตั้งค่า จะสลับระหว่างการเล่นภาพเคลื่อนไหวและการหยุดเล่น
เฟรมถัดไป แสดงเฟรมถัดไปในแต่ละครั้งที่คุณหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 ไปทางขวา
ข้ามไปข้างหน้า ข้ามไปข้างหน้าประมาณ 1 วินาที ในแต่ละครั้งที่คุณกด ปุ่มอเนกประสงค์ ไปทางขวา การกด ปุ่มอเนกประสงค์ ไปทางขวาค้างไว้จะเล่นภาพเคลื่อนไหวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
ตำแหน่งการเล่นภาพ
hh:mm:ss เวลาเล่น (ชั่วโมง:นาที:วินาที เมื่อตั้งค่า [เวลาดูภาพเคลื่อนฯ] เป็น [เวลาบันทึก])

hh:mm:ss.ff (DF)

hh:mm:ss:ff (NDF)

ไทม์โค้ด (ชั่วโมง:นาที:วินาที:เฟรม เมื่อตั้งค่า [เวลาดูภาพเคลื่อนฯ] เป็น [ไทม์โค้ด])
ระดับเสียง กด ปุ่มอเนกประสงค์ ขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงของลำโพง ()
กดปุ่ม Q (การควบคุมทันใจ) เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป ()
ย้อนกลับ กดปุ่ม MENU เพื่อกลับสู่การแสดงภาพเดียว

แผงควบคุมการเล่นวิดีโอสรุป

รายการ การดำเนินการเล่นภาพ
ข้ามไปข้างหลัง คลิปก่อนหน้า กด ปุ่มอเนกประสงค์ ไปทางซ้ายเพื่อแสดงเฟรมแรกของคลิปก่อนหน้า
เฟรมที่แล้ว เฟรมที่แล้ว แสดงเฟรมที่แล้วในแต่ละครั้งที่คุณหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 ไปทางซ้าย
การเล่นภาพ เล่น การกดปุ่ม ตั้งค่า จะสลับระหว่างการเล่นภาพเคลื่อนไหวและการหยุดเล่น
เฟรมถัดไป เฟรมถัดไป แสดงเฟรมถัดไปในแต่ละครั้งที่คุณหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 ไปทางขวา
ข้ามไปข้างหน้า คลิปถัดไป กด ปุ่มอเนกประสงค์ ไปทางขวาเพื่อแสดงเฟรมแรกของคลิปถัดไป
ตำแหน่งที่ระบุ ตำแหน่งการเล่นภาพ
hh:mm:ss เวลาในการเล่น (ชั่วโมง:นาที:วินาที)
ระดับเสียง ระดับเสียง กด ปุ่มอเนกประสงค์ ขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงของลำโพง ()
กดปุ่ม Q (การควบคุมทันใจ) เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป ()
ย้อนกลับ กดปุ่ม MENU เพื่อกลับสู่การแสดงภาพเดียว

ตัวควบคุมที่ไม่อยู่บนสองหน้าจอก่อนหน้ามีดังนี้

รายการ การดำเนินการเล่นภาพ
แก้ไข แสดงหน้าจอสำหรับการแก้ไข ()
เล่นภาพช้า ปรับความเร็วการเล่นภาพช้าโดยหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 ความเร็วในการเล่นภาพช้าจะแสดงที่ด้านบนขวาของหน้าจอ
ลบคลิป* ลบคลิปปัจจุบัน
ดึงเฟรมภาพ สามารถใช้ได้เมื่อคุณเล่นภาพเคลื่อนไหวระดับ 4K ช่วยให้คุณสามารถแยกเฟรมปัจจุบันและบันทึกเป็นภาพนิ่ง JPEG หรือ HEIF ได้ ()
ย้อนกลับ กดปุ่ม MENU เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า

แสดงเฉพาะระหว่างการเล่นวิดีโอสรุปเท่านั้น

ข้อควรระวัง

 • ปรับระดับเสียงโดยใช้ตัวควบคุมโทรทัศน์ เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับโทรทัศน์สำหรับการเล่นภาพเคลื่อนไหว () เนื่องจากระดับเสียงจะไม่สามารถปรับได้โดยการกด ปุ่มอเนกประสงค์ ขึ้นหรือลง
 • การเล่นภาพเคลื่อนไหวจะหยุดลง หากความเร็วในการอ่านการ์ดต่ำ หรือไฟล์ภาพเคลื่อนไหวมีเฟรมที่เสียหาย

หมายเหตุ

 • หากต้องการข้ามไปข้างหลังหรือข้ามไปข้างหน้าที่จุดเริ่มต้นของคลิปก่อนหน้าหรือคลิปถัดไปในระหว่างการเล่นวิดีโอสรุป ให้กด ปุ่มอเนกประสงค์ ไปทางซ้ายหรือขวา