รายการการตั้งค่าระบบส่วนตัว

คุณสามารถกำหนดคุณสมบัติของกล้องบนแถบ [การตั้งค่าระบบส่วนตัว] เพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการถ่ายภาพของคุณเอง การตั้งค่าใดๆ ที่เปลี่ยนไปจากค่าเริ่มต้นจะแสดงเป็นสีน้ำเงิน

C.Fn1

ขยายความไวแสง ISO

ทำให้ “H” (เทียบเท่า ISO 51200 ในการถ่ายภาพนิ่ง และ ISO 25600 ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว) สามารถใช้งานได้เป็นความไวแสง ISO ในการเลือกด้วยตนเอง โปรดทราบว่า “H” ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: เน้นโทนภาพบริเวณสว่าง] เป็น [ใช้งาน] หรือ [เพิ่มประสิทธิภาพ]

 • OFF: ไม่ใช้งาน
 • ON: ใช้งาน

เลื่อนค่าเอง

คุณสามารถถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงที่ปรับโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ค่าแสงมาตรฐาน หากค่าแสงมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้ภายใต้ความเร็วชัตเตอร์หรือค่ารูรับแสงที่คุณระบุในโหมด Tv หรือ Av

 • OFF: ไม่ใช้งาน
 • ON: ใช้งาน

C.Fn2

ปรับการทำงานของปุ่ม

คุณสามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยให้กับปุ่มต่างๆ ของกล้องที่ง่ายต่อการใช้งานสำหรับคุณ ทั้งนี้สามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งานเมื่อถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวให้กับปุ่มเดียวกันได้

 1. เลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ปรับการทำงานของปุ่ม]

 2. เลือกตัวควบคุมกล้อง

 3. เลือกฟังก์ชั่นเพื่อกำหนดค่า

  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อตั้งค่า
  • คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับฟังก์ชั่นที่มีสัญลักษณ์ [ข้อมูลตั้งค่าละเอียด] ที่ด้านซ้ายล่างของหน้าจอได้โดยการกดปุ่ม ข้อมูล

หมายเหตุ

 • การตั้งค่า [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ปรับการทำงานของปุ่ม] จะไม่ถูกลบแม้ว่าคุณจะเลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ลบการตั้งค่าระบบส่วนตัว(C.Fn)ทั้งหมด] หากต้องการลบการตั้งค่า ให้เลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ลบการตั้งค่าที่ตั้งไว้]

ฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้กำหนดเองได้

โฟกัสอัตโนมัติ

●: ค่าเริ่มต้น ○: ผู้ใช้กำหนดเองได้
ปุ่มชัตเตอร์ กดครึ่งหนึ่ง ปุ่มภาพเคลื่อนไหว ปุ่ม ISO ปุ่มล็อค AE ปุ่มขึ้น ปุ่มซ้าย ปุ่มขวา ปุ่มลง ปุ่มเลนส์ ปุ่มระบบแฟลช
เริ่มวัดแสงและ AF: เริ่มวัดแสงและ AF
- - - - - - -
หยุด AF: หยุด AF
- - - - - - - -
ตั้งจุด AF ไว้ตรงกลาง: ตั้งจุด AF ไว้ตรงกลาง
- - -
เริ่มและหยุดการติดตาม AF พื้นที่ทั้งหมด: เริ่ม/หยุดการติดตาม AF พื้นที่ทั้งหมด
- - -
AF ครั้งเดียว: AF ครั้งเดียว Servo AF*1
- - -
พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ: พื้นที่โฟกัสอัตโนฯ
- - - -
การตรวจจับดวงตา: ตรวจจับดวงตา
- - -
ตรวจจับเฉพาะจุด: ตรวจจับเฉพาะจุด
- - -
โหมดโฟกัส: โหมดโฟกัส
- - -
การเน้นสี: การเน้นสี
- - -
ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วต่ำ: โหมดขับเคลื่อน*1
- - -

1: ไม่สามารถกำหนดเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ระดับแสง

●: ค่าเริ่มต้น ○: ผู้ใช้กำหนดเองได้
ปุ่มชัตเตอร์ กดครึ่งหนึ่ง ปุ่มภาพเคลื่อนไหว ปุ่ม ISO ปุ่มล็อค AE ปุ่มขึ้น ปุ่มซ้าย ปุ่มขวา ปุ่มลง ปุ่มเลนส์ ปุ่มระบบแฟลช
วัดแสงประเมินทั้งภาพ: เริ่มวัดแสง*1
- - - - - - - - -
ล็อค AE: ล็อค AE
- - - ●*3 - - - - -
ล็อค AE: ล็อค AE (ขณะกดปุ่มค้างไว้)*1
- - - - - - - - -
ล็อค AE/ล็อคแฟลช FE: ล็อค AE/ล็อคแฟลช FE*1
- - - ●*2 - - - - -
ชดเชยแสง: ชดเชยแสง
- - -
ISO: ความไวแสง ISO
- - -
วัดแสงประเมินทั้งภาพ: โหมดวัดแสง*1
- - -
แฟลช: ส่องแสงไฟแฟลช*1
- - -
FE: ล็อคแฟลช FE*1
- - - - - - - -

1: ไม่สามารถกำหนดเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

2: ค่าเริ่มต้นในการถ่ายภาพนิ่ง

3: ค่าเริ่มต้นในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ภาพ

●: ค่าเริ่มต้น ○: ผู้ใช้กำหนดเองได้
ปุ่มชัตเตอร์ กดครึ่งหนึ่ง ปุ่มภาพเคลื่อนไหว ปุ่ม ISO ปุ่มล็อค AE ปุ่มขึ้น ปุ่มซ้าย ปุ่มขวา ปุ่มลง ปุ่มเลนส์ ปุ่มระบบแฟลช
คุณภาพของภาพ: คุณภาพของภาพ*1
- - -
กำหนดคุณภาพของภาพด้วยปุ่มเดียว: กำหนดคุณภาพของภาพด้วยปุ่มเดียว*1
- - -
กำหนดคุณภาพของภาพด้วยปุ่มเดียว (กดแช่): คุณภาพภาพด้วยปุ่มเดียว (กดแช่)*1
- - -
การตั้งค่าอัตราส่วนภาพ: สัดส่วนของภาพนิ่ง*1
- - -
เลนส์ถ่ายภาพระยะไกลดิจิตอล: เลนส์ถ่ายระยะไกลดิจิตอล*1
- - -
การปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ: ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ
- - -
เลือกสมดุลแสงขาว: สมดุลแสงขาว
- - -
การเลือกรูปแบบภาพ: รูปแบบภาพ
- - -
ป้องกันภาพ: ล็อคภาพ
- - - - - - -
คะแนน: คะแนน
- - - - - - -
โฟลเดอร์: เลือกโฟลเดอร์
- - -

1: ไม่สามารถกำหนดเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อนไหว

●: ค่าเริ่มต้น ○: ผู้ใช้กำหนดเองได้
ปุ่มชัตเตอร์ กดครึ่งหนึ่ง ปุ่มภาพเคลื่อนไหว ปุ่ม ISO ปุ่มล็อค AE ปุ่มขึ้น ปุ่มซ้าย ปุ่มขวา ปุ่มลง ปุ่มเลนส์ ปุ่มระบบแฟลช
ภาพเคลื่อนไหว: บันทึกวิดีโอ
- - - - - - -
Zebra: Zebra*4
- - - - -
หยุด Servo AF ภาพเคลื่อนไหว: หยุด Servo AF ภาพเคลื่อนไหว*4
- - - -
การซูมดิจิตอล: ซูมดิจิตอล*4
- - - -
การตั้งเวลาถ่ายภาพเคลื่อนไหว: ตั้งเวลาถ่ายภาพเคลื่อนไหว*4
- - - ●*3 -
สแตนด์บาย: ความละเอียดต่ำ: สแตนด์บาย: ค.ละเอียดต่ำ*4
- - - -

3: ค่าเริ่มต้นในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

4: ไม่สามารถกำหนดเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ในการถ่ายภาพนิ่ง

การทำงาน

●: ค่าเริ่มต้น ○: ผู้ใช้กำหนดเองได้
ปุ่มชัตเตอร์ กดครึ่งหนึ่ง ปุ่มภาพเคลื่อนไหว ปุ่ม ISO ปุ่มล็อค AE ปุ่มขึ้น ปุ่มซ้าย ปุ่มขวา ปุ่มลง ปุ่มเลนส์ ปุ่มระบบแฟลช
ตั้งค่าระบบแฟลช: ตั้งค่าระบบแฟลช*1
- -
ควบคุมกลุ่มแฟลชทันใจ: ควบคุมกลุ่มแฟลชทันใจ*1
- -
เช็คระยะชัดลึก: เช็คระยะชัดลึก*1
- - -
หน้าจอควบคุมทันใจ: หน้าจอควบคุมทันใจ
- - -
ขยาย/ย่อ: ขยาย/ย่อ
- - -
การเล่นภาพ: แสดงภาพอีกครั้ง
- - -
ขยายภาพระหว่างการดูภาพ: ขยายภาพระหว่างการดูภาพ
- - -
MENU: แสดงเมนู
- - -
ชัตเตอร์แบบแตะ: เปิด: ชัตเตอร์แบบแตะ*1
- - -
สร้างโฟลเดอร์: สร้างโฟลเดอร์*1
- - -
การจำลองช่องมองภาพออพติคอล: ตัวช่วยดูการจำลอง OVF*1
- - -
ประสิทธิภาพการแสดงผล: ประสิทธิภาพแสดงผล*1
- - -
ความสว่างจอสูงสุด (ชั่วคราว): ใช้ความสว่างจอสูงสุด (ชั่วคราว)
- - -
ปิดเครื่อง: ปิดสวิตช์
- - - - - - -
หน้าจอปิด: ปิดหน้าจอ
- - -
ชัตเตอร์เงียบ: ฟังก์ชั่นชัตเตอร์เงียบ*1
- - -
สลับแหวนปรับโฟกัส/แหวนควบคุม: สลับแหวนปรับโฟกัส/แหวนควบคุม
- - -
สลับระหว่างช่องมองภาพ/หน้าจอ: สลับระหว่างช่องมองภาพ/หน้าจอ
- - -
การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth
- - -
ไม่มีหน้าที่ (ไม่ใช้งาน): ไม่มีหน้าที่ (ไม่ใช้งาน)
-

1: ไม่สามารถกำหนดเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ

 • [ปุ่มเลนส์]: ปุ่ม “หยุด AF” หรือ “ฟังก์ชั่นเลนส์” บนเลนส์ถ่ายภาพระยะไกลพิเศษที่มีระบบป้องกันภาพสั่น
 • [ปุ่มระบบแฟลช]: ปุ่ม “เมนูโดยตรง” บน Speedlite

ปรับการทำงานแหวนควบคุม

สามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยให้กับแหวนควบคุม แหวนควบคุม

 1. เลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ปรับการทำงานแหวนควบคุม]

 2. เลือกตัวควบคุมกล้อง

 3. เลือกฟังก์ชั่นเพื่อกำหนดค่า

  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อตั้งค่า

หมายเหตุ

 • การตั้งค่า [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ปรับการทำงานแหวนควบคุม] จะไม่ถูกลบแม้ว่าคุณจะเลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ลบการตั้งค่าระบบส่วนตัว(C.Fn)ทั้งหมด] หากต้องการลบการตั้งค่า ให้เลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ลบการตั้งค่าที่ตั้งไว้]

ฟังก์ชั่นที่สามารถใช้งานได้สำหรับแหวนควบคุม

●: ค่าเริ่มต้น ○: ผู้ใช้กำหนดเองได้
ฟังก์ชั่น แหวนควบคุม
เลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนฯ เลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนฯ
พื้นที่โฟกัสอัตโนฯ (กดมิเตอร์ค้าง) เลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนฯ (ขณะที่กดปุ่มมิเตอร์ค้าง)
ปรับความเร็วชัตเตอร์ ปรับความเร็วชัตเตอร์
ปรับค่ารูรับแสง ปรับค่ารูรับแสง
ชดเชยแสง ชดเชยแสง
ISO ตั้งความไวแสง ISO
ปรับความเร็วชัตเตอร์ (ขณะกดปุ่มวัดแสง) ปรับความเร็วชัตฯ (กดมิเตอร์ค้าง)
ปรับค่ารูรับแสง (ขณะกดปุ่มวัดแสง) ปรับค่ารูรับแสง (กดมิเตอร์ค้าง)
ชดเชยแสง (ขณะกดปุ่มวัดแสง) ชดเชยแสง (กดมิเตอร์ค้าง)
ตั้งความไวแสง ISO (ขณะกดปุ่มวัดแสง) ตั้งความไวแสง ISO (กดมิเตอร์ค้าง)
ชดเชยระดับแสงแฟลช (ขณะกดปุ่มวัดแสง) ชดเชยระดับ/กำลังแสงแฟลช (ขณะที่กดปุ่มมิเตอร์ค้าง)
เลือกสมดุลแสงขาว เลือกสมดุลแสงขาว
เลือกอุณหภูมิสี เลือกอุณหภูมิสี
การเลือกรูปแบบภาพ รูปแบบภาพ
เลือกสมดุลแสงขาว (ขณะกดปุ่มวัดแสง) เลือกสมดุลแสงขาว (ขณะที่กดปุ่มมิเตอร์ค้าง)
อุณหภูมิสี (ขณะกดปุ่มวัดแสง) เลือกอุณหภูมิสี (ขณะที่กดปุ่มมิเตอร์ค้าง)
เลือกรูปแบบภาพ (ขณะกดปุ่มวัดแสง) รูปแบบภาพ (ขณะที่กดปุ่มมิเตอร์ค้าง)
ไม่มีหน้าที่ (ไม่ใช้งาน) ไม่มีหน้าที่ (ไม่ใช้งาน)

หมายเหตุ

 • แหวนควบคุม: แหวนควบคุมบนเลนส์ RF และตัวแปลงเมาท์

ลบการตั้งค่าที่ตั้งไว้

 1. เลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ลบการตั้งค่าที่ตั้งไว้]

 2. เลือก [ตกลง]

  • [ปรับการทำงานของปุ่ม] และ [ปรับการทำงานแหวนควบคุม] จะกลับคืนเป็นค่าเริ่มต้น

C.Fn3

ลั่นชัตเตอร์ไม่ใช้เลนส์

คุณสามารถกำหนดให้สามารถถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวได้ โดยไม่ใช้เลนส์

 • OFF: ไม่ใช้งาน
 • ON: ใช้งาน

หดเลนส์กลับเมื่อปิดกล้อง

คุณสามารถตั้งค่าว่าจะให้เลนส์ STM ประเภทเกียร์ (เช่น RF35mm F1.8 Macro IS STM) หดกลับโดยอัตโนมัติหรือไม่ เมื่อปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง

 • ON: ใช้งาน
 • OFF: ไม่ใช้งาน

ข้อควรระวัง

 • เมื่อใช้ระบบปิดสวิตช์อัตโนมัติ เลนส์จะไม่หดกลับไม่ว่าการตั้งค่านี้จะเป็นอย่างไรก็ตาม
 • ก่อนถอดเลนส์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์ได้หดกลับแล้ว

หมายเหตุ

 • เมื่อตั้งค่า [ใช้งาน] ฟังก์ชั่นนี้จะมีผลโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าสวิตช์เลือกโหมดโฟกัส (AF หรือ MF) บนกล้องหรือเลนส์

C.Fn4

ลบการตั้งค่าระบบส่วนตัว(C.Fn)ทั้งหมด

การเลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ลบการตั้งค่าระบบส่วนตัว(C.Fn)ทั้งหมด] จะลบการตั้งค่าระบบส่วนตัวทั้งหมด ยกเว้น [ปรับการทำงานของปุ่ม] และ [ปรับการทำงานแหวนควบคุม]

หมายเหตุ

 • หากต้องการลบการตั้งค่าที่กำหนดไว้ด้วย [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ปรับการทำงานของปุ่ม] และ [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ปรับการทำงานแหวนควบคุม] ให้เลือก [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ลบการตั้งค่าที่ตั้งไว้]