การใช้การตั้งเวลาถ่ายภาพ

ใช้การตั้งเวลา เมื่อต้องการให้ตัวเองอยู่ในภาพที่ถ่าย เช่น การถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 1. กดปุ่ม ปุ่มขวา (ระยะเวลา 6 วินาที)

  • เมื่อภาพแสดงขึ้น ให้กดปุ่ม ปุ่มขวา
 2. เลือกรายการโหมดขับเคลื่อน

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุน เพื่อเลือกการตั้งเวลา

   ตั้งเวลา 10 วินาที: ถ่ายภาพใน 10 วินาที

   ตั้งเวลา 2 วินาที: ถ่ายภาพใน 2 วินาที

   ตั้งเวลา: ถ่ายภาพต่อเนื่อง: ถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องใน 10 วินาทีตามจำนวนภาพที่ระบุ*

   กดปุ่ม ปุ่มขึ้นปุ่มลง ในการตั้งค่าจำนวนภาพที่จะถ่ายอย่างต่อเนื่อง (2–10)

 3. ถ่ายภาพ

  • โฟกัสที่วัตถุ จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด
  • ในการตรวจสอบการทำงาน ให้มองสัญญาณไฟตั้งเวลา ฟังเสียงเตือน หรือดูการนับถอยหลังเป็นวินาทีบนหน้าจอ
  • หลอดไฟการตั้งเวลาจะกะพริบเร็วขึ้น และกล้องจะส่งเสียงเตือนอย่างรวดเร็ว ประมาณ 2 วินาที ก่อนที่ภาพถูกถ่าย

ข้อควรระวัง

 • เมื่อใช้ [ตั้งเวลา: ถ่ายภาพต่อเนื่อง] ช่วงเวลาถ่ายภาพต่อเนื่องอาจนานขึ้นโดยขึ้นอยู่กับคุณภาพของภาพ การใช้แฟลชภายนอก และสภาวะการถ่ายภาพอื่นๆ

หมายเหตุ

 • ใช้ [ตั้งเวลา 2 วินาที] ในการเริ่มถ่ายภาพสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือภาพที่มีการเปิดรับแสงนาน เป็นต้น โดยไม่ต้องสัมผัสกล้อง (เพื่อหลีกเลี่ยงอาการกล้องสั่น) เมื่อติดขาตั้งกล้อง
 • หลังจากถ่ายภาพแบบตั้งเวลา แนะนำให้เล่นดูภาพ () เพื่อตรวจสอบการโฟกัสและการเปิดรับแสง
 • เมื่อใช้ระบบตั้งเวลาเพื่อถ่ายภาพตัวเอง ให้ใช้การล็อคโฟกัส () กับวัตถุที่อยู่ในระยะเดียวกับตำแหน่งที่คุณจะยืน
 • หากต้องการยกเลิกการตั้งเวลาหลังจากเริ่มทำงานแล้ว ให้แตะหน้าจอหรือกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
 • การปิดสวิตช์อัตโนมัติอาจใช้เวลานานขึ้น เมื่อกล้องถูกตั้งค่าไว้สำหรับการถ่ายภาพด้วยรีโมทคอนโทรล