การเปิดแสงไฟช่วยปรับโฟกัส

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานแสงไฟช่วยปรับโฟกัสของกล้องหรือ Speedlite สำหรับกล้อง EOS ได้

 1. เลือก [โฟกัสอัตโนมัติ: เปิดแสงไฟช่วยปรับโฟกัส]

 2. เลือกตัวเลือก

  • [ON] ใช้งาน

   เปิดใช้งานแสงไฟช่วยปรับโฟกัสเมื่อจำเป็น

  • [OFF] ไม่ใช้งาน

   ปิดใช้งานแสงไฟช่วยปรับโฟกัส ตั้งค่าหากคุณไม่ต้องการเปิดแสงไฟช่วยปรับโฟกัส

  • [LED] แสงช่วยโฟกัส LED เท่านั้น

   เปิดใช้งานแสงไฟช่วยปรับโฟกัส LED จาก Speedlite ที่มีคุณสมบัตินี้ เมื่อติดตั้งชุดแฟลชเหล่านี้ไว้ หาก Speedlite ของคุณไม่มี LED แสงไฟช่วยปรับโฟกัสของกล้องจะเปิดแทน

ข้อควรระวัง

 • การเปิดแสงไฟช่วยปรับโฟกัสของ Speedlite จะถูกปิดใช้งานเมื่อตั้งค่าระบบส่วนตัว [โฟกัสอัตโนมัติ: เปิดแสงไฟช่วยปรับโฟกัส] ของ Speedlite เป็น [ไม่ใช้งาน]