การเปิดรับแสงเป็นเวลานาน (ค้างชัตเตอร์ไว้)

ในโหมดนี้ ชัตเตอร์จะเปิดอยู่ตลอดระยะเวลาที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด และจะปิดเมื่อคุณปล่อยปุ่มชัตเตอร์ ใช้การเปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์สำหรับฉากกลางคืน ดอกไม้ไฟ การถ่ายภาพดาราศาสตร์ และวัตถุอื่นๆ ที่ต้องมีการเปิดรับแสงนาน

 1. ปรับปุ่มโหมดไปที่ M

 2. ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เป็น [BULB]

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุน ไปทางซ้ายเพื่อตั้งค่า [BULB]
 3. ตั้งค่ารูรับแสงที่ต้องการ

  • กดปุ่ม ปุ่มขึ้น เพื่อเลือกค่ารูรับแสง จากนั้นหมุนปุ่ม ปุ่มหมุน เพื่อตั้งค่า
 4. ถ่ายภาพ

  • การเปิดรับแสงจะดำเนินต่อเนื่องไปตลอดระยะเวลาที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด
  • เวลาเปิดรับแสงที่ใช้ไปจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ

ข้อควรระวัง

 • อย่าหันกล้องไปทางแหล่งแสงที่สว่างจ้า เช่น ดวงอาทิตย์ หรือแสงจ้าที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เซนเซอร์ภาพหรือส่วนประกอบภายในของกล้องเสียหายได้
 • การเปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์เป็นเวลานานจะทำให้เกิดจุดรบกวนในภาพมากกว่าปกติ
 • มีการใช้ ISO 400 เมื่อตั้งค่ากล้องเป็น ISO อัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • คุณสามารถลดจุดรบกวนที่เกิดขึ้นระหว่างการเปิดรับแสงนานได้โดยใช้ [การถ่ายภาพ: ลดจุดรบกวนจากการเปิดชัตเตอร์นาน] ()
 • แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องสำหรับการเปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์
 • คุณยังสามารถถ่ายภาพแบบเปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์ได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย รุ่น BR-E1 (แยกจำหน่าย, ) เมื่อคุณกดปุ่มถ่ายภาพ (ส่งสัญญาณ) ของตัวควบคุมรีโมท การเปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์จะเริ่มขึ้นทันที หรืออีก 2 วินาทีให้หลัง กดปุ่มอีกครั้งเพื่อหยุดการทำงานเปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์