การควบคุมทันใจ

คุณสามารถเลือกและกำหนดการตั้งค่าที่แสดงได้โดยตรงและง่ายดาย

  1. กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า (ระยะเวลา 10 วินาที)

  2. เลือกรายการการตั้งค่าและตั้งค่าตัวเลือกที่คุณต้องการ

    • กดปุ่ม ปุ่มขึ้นปุ่มลง เพื่อเลือกรายการตั้งค่า
    • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุน เพื่อปรับการตั้งค่า บางรายการจะถูกตั้งค่าได้โดยการกดปุ่มหลังจากนี้
    • กดปุ่ม ปุ่มเลื่อน เพื่อเลือกรายการบนหน้าจอที่แสดงด้านบน
    • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุน เพื่อปรับการตั้งค่า บางรายการจะถูกตั้งค่าได้โดยการกดปุ่มหลังจากนี้