การใช้งานช่องมองภาพ

มองผ่านช่องมองภาพเพื่อเปิดใช้งาน คุณยังสามารถจำกัดการแสดงผลเป็นหน้าจอหรือช่องมองภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ()

การปรับแก้สายตา

  1. เลื่อนตัวเลื่อนการปรับแก้สายตา

    • เลื่อนตัวเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อให้การแสดงผลของช่องมองภาพดูคมชัด

ข้อควรระวัง

  • ช่องมองภาพและหน้าจอไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาเดียวกัน
  • การแสดงช่องมองภาพจะถูกปิดใช้งานเมื่อพลิกหน้าจอออกมา แม้ว่าคุณจะมองผ่านช่องมองภาพก็ตาม
  • ในบางอัตราส่วนของภาพ แถบสีดำจะแสดงขึ้นที่ขอบด้านบนสุดและล่างสุด หรือด้านซ้ายและด้านขวาของหน้าจอ พื้นที่เหล่านี้จะไม่ถูกบันทึก