เกี่ยวกับคู่มือนี้

ไอคอนในคู่มือนี้

ปุ่มหมุน หมายถึง ปุ่มหมุน
ปุ่มขึ้น
ปุ่มลง
ปุ่มซ้าย
ปุ่มขวา
หมายถึง ทิศทางการกดปุ่มเลื่อน (ปุ่มเลื่อน)
แหวนควบคุม หมายถึง แหวนควบคุมเลนส์
ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า หมายถึง ปุ่มควบคุมทันใจ/ปุ่มตั้งค่า
ตัวตั้งเวลา* หมายถึง ระยะเวลา (เป็น * วินาที) ของการทำงานของปุ่มที่คุณกด หลังจากที่คุณทำการปล่อยปุ่ม
  • นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ไอคอนและสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้กับปุ่มของกล้อง และที่แสดงบนหน้าจอยังใช้ในคู่มือนี้ด้วย เมื่อกล่าวถึงการดำเนินการและฟังก์ชั่นการทำงานที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านขวาของหัวข้อ หมายถึง ฟังก์ชั่นนั้นสามารถใช้งานได้เฉพาะในโหมดถ่ายภาพสร้างสรรค์เท่านั้น (P, Tv, Av หรือ M)
ลิงก์ ลิงก์ไปยังหน้าที่มีหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อควรระวัง

คำเตือนเพื่อป้องกันปัญหาในการถ่ายภาพ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลเสริม

เคล็ดลับ เคล็ดลับหรือคำแนะนำสำหรับการถ่ายภาพให้ดียิ่งขึ้น
การแก้ปัญหา คำแนะนำในการแก้ปัญหา

สมมติฐานเบื้องต้นสำหรับคำแนะนำในการใช้งานและตัวอย่างภาพถ่าย

  • ก่อนที่จะทำตามคำแนะนำใดๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ เปิดเครื่อง ()
  • สมมติว่าได้ปรับการตั้งค่าเมนูทั้งหมดและการตั้งค่าระบบส่วนตัวต่างๆ ไว้ที่ค่ามาตรฐานของกล้องแล้ว
  • ภาพประกอบในคู่มือนี้แสดงกล้องที่ติดตั้งเลนส์ RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM เป็นตัวอย่าง
  • ภาพตัวอย่างที่แสดงบนกล้องและที่ใช้ในคู่มือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบคำแนะนำในการใช้งานเท่านั้น
  • เมื่อกล่าวถึงการใช้งานเลนส์ EF หรือ EF-S ในที่นี้สมมติว่ามีการใช้เมาท์อะแดปเตอร์ควบคู่ด้วย