คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

 1. ใส่แบตเตอรี่ ()

  • หลังจากซื้อกล้องมาแล้ว ให้ชาร์จแบตเตอรี่เพื่อเริ่มใช้งาน ()
 2. ใส่การ์ด ()

  • ใส่การ์ดโดยหันฉลากไปทางด้านหน้าของกล้องจนกระทั่งมีเสียงดังเข้าที่
 3. ติดเลนส์ ()

  • จัดตำแหน่งจุดอ้างอิงสีแดงบนตัวเลนส์ให้ตรงกับจุดอ้างอิงสีแดงบนตัวกล้องเพื่อทำการติดเลนส์
 4. ปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ เปิดเครื่อง แล้วปรับปุ่มโหมดเป็น ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ (, )

  • การตั้งค่ากล้องที่จำเป็นทั้งหมดจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ
 5. พลิกหน้าจอออกมา ()

  • เมื่อหน้าจอการตั้งค่าภาษาแสดงขึ้น โปรดดู ภาษา
 6. โฟกัสไปยังวัตถุ ()

  • กรอบการติดตาม [กรอบการติดตาม] สำหรับ AF จะปรากฏเหนือใบหน้าใดๆ ที่ตรวจพบ
  • กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง และกล้องจะทำการโฟกัสที่วัตถุ
  • หาก [แฟลช] กะพริบบนหน้าจอ ให้ยกแฟลชในตัวกล้องขึ้นด้วยตนเอง
 7. ถ่ายภาพ ()

  • กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ
 8. ดูภาพ

  • ภาพที่เพิ่งถ่ายจะแสดงบนหน้าจอเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที
  • หากต้องการแสดงภาพอีกครั้ง ให้กดปุ่ม การเล่นภาพ ()