หมายเลขไฟล์ภาพ

ภาพถ่ายที่บันทึกไว้ในโฟลเดอร์จะถูกกำหนดหมายเลขไฟล์จาก 0001 ถึง 9999 คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลขที่ระบุได้

(ตัวอย่าง)

(1) หมายเลขไฟล์

 1. เลือก [ตั้งค่า: หมายเลขไฟล์ภาพ]

 2. ตั้งค่ารายการ

  • เลือก [กำหนดหมายเลข]
  • เลือก [ต่อเนื่อง] หรือ [รีเซ็ตอัตโนมัติ]
  • หากคุณต้องการรีเซ็ตการกำหนดหมายเลขไฟล์ ให้เลือก [ผู้ใช้รีเซ็ตเอง] ()
  • เลือก [ตกลง] เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ และหมายเลขไฟล์จะเริ่มต้นจาก 0001

ข้อควรระวัง

 • หากหมายเลขไฟล์ในโฟลเดอร์ 999 ถึง 9999 การถ่ายภาพจะไม่สามารถทำได้แม้ว่าการ์ดจะยังคงมีพื้นที่ว่าง หลังจากข้อความที่ขอให้คุณเปลี่ยนการ์ดแสดงขึ้น ให้เปลี่ยนเป็นการ์ดใหม่

ต่อเนื่อง

สำหรับการกำหนดหมายเลขไฟล์อย่างต่อเนื่องโดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนการ์ดหรือการสร้างโฟลเดอร์

แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนการ์ดหรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่แล้วก็ตาม หมายเลขไฟล์จะต่อเนื่องกันตามลำดับไปจนถึง 9999 ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการนำภาพที่บันทึกเป็นหมายเลขระหว่าง 0001 ถึง 9999 จากการ์ดหลากหลายแผ่นหรือหลากหลายโฟลเดอร์ไปเก็บรวมเป็นหนึ่งโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์

หากการ์ดที่เปลี่ยนหรือโฟลเดอร์ที่มีอยู่มีรูปภาพที่บันทึกไว้ก่อนหน้าแล้ว หมายเลขไฟล์ของภาพใหม่อาจต่อจากหมายเลขไฟล์ของภาพที่มีอยู่ในการ์ดหรือในโฟลเดอร์ หากคุณต้องการใช้หมายเลขไฟล์แบบต่อเนื่อง ขอแนะนำให้คุณใช้การ์ดที่ฟอร์แมตใหม่ทุกครั้ง

หมายเลขไฟล์หลังจากการเปลี่ยนการ์ด

การ์ด 1

การ์ด 2

(1) หมายเลขไฟล์ลำดับถัดไป

การกำหนดหมายเลขไฟล์หลังจากสร้างโฟลเดอร์

การ์ด 1

รีเซ็ตอัตโนมัติ

สำหรับเริ่มต้นการกำหนดหมายเลขไฟล์ใหม่จาก 0001 หลังจากเปลี่ยนการ์ดหรือสร้างโฟลเดอร์

เมื่อคุณเปลี่ยนการ์ดหรือสร้างโฟลเดอร์ หมายเลขไฟล์จะเริ่มใหม่จาก 0001 สำหรับภาพใหม่ที่บันทึก ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการจัดระเบียบภาพตามการ์ดหรือตามโฟลเดอร์

หากการ์ดที่เปลี่ยนหรือโฟลเดอร์ที่มีอยู่มีรูปภาพที่บันทึกไว้ก่อนหน้าแล้ว หมายเลขไฟล์ของภาพใหม่อาจต่อจากหมายเลขไฟล์ของภาพที่มีอยู่ในการ์ดหรือในโฟลเดอร์ หากคุณต้องการบันทึกภาพด้วยหมายเลขไฟล์ที่เริ่มต้นจาก 0001 คุณควรใช้การ์ดที่ฟอร์แมตใหม่ทุกครั้ง

หมายเลขไฟล์หลังจากการเปลี่ยนการ์ด

การ์ด 1

การ์ด 2

(1) ลำดับหมายเลขไฟล์จะถูกรีเซ็ต

การกำหนดหมายเลขไฟล์หลังจากสร้างโฟลเดอร์

การ์ด 1

ผู้ใช้รีเซ็ตเอง

สำหรับการรีเซ็ตหมายเลขไฟล์เป็น 0001 หรือเริ่มต้นจาก 0001 ในโฟลเดอร์ใหม่

เมื่อคุณรีเซ็ตหมายเลขไฟล์ด้วยตนเอง กล้องจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ และหมายเลขไฟล์ของภาพที่บันทึกลงในโฟลเดอร์ดังกล่าวจะเริ่มต้นจาก 0001

นี่จะเป็นประโยชน์ อย่างเช่นเมื่อคุณต้องการแยกใช้โฟลเดอร์สำหรับภาพที่ถ่ายเมื่อวานและภาพที่ถ่ายวันนี้