เครื่องหมายการค้าและสิทธิการใช้งาน

เครื่องหมายการค้า

 • Adobe เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated
 • Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
 • App Store และ macOS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
 • Google Play และ Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
 • IOS เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ และมีการใช้งานภายใต้การอนุญาต
 • QR Code เป็นเครื่องหมายการค้าของ Denso Wave Inc.
 • โลโก้ SDXC เป็นเครื่องหมายการค้าของ SD-3C, LLC
 • HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC
 • โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED และเครื่องหมาย Wi-Fi Protected Setup เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance
 • สัญลักษณ์คำว่า Bluetooth® และโลโก้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ครอบครองโดย Bluetooth SIG, Inc. และ Canon Inc. ได้รับอนุญาตให้สามารถใช้งานสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
 • USB Type-C™ และ USB-C™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ USB Implementers Forum
 • เครื่องหมายการค้าอื่นทั้งหมดเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ

เกี่ยวกับสิทธิการใช้งาน MPEG-4

 • “ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้สิทธิบัตร AT&T สำหรับมาตรฐาน MPEG-4 และสามารถใช้งานได้สำหรับการเข้ารหัสวิดีโอตามมาตรฐาน MPEG-4 และ/หรือการถอดรหัสวิดีโอตามมาตรฐาน MPEG-4 ที่ได้รับการเข้ารหัส (1) เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้เพื่อการค้า หรือ (2) นำไปใช้งานโดยผู้จัดหาวิดีโอซึ่งได้รับอนุญาตภายใต้สิทธิบัตร AT&T เพื่อการเผยแพร่วิดีโอตามมาตรฐาน MPEG-4 ไม่มีการอนุญาตให้ใช้งานมาตรฐาน MPEG-4 ในลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น”
 • ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาตประกอบสิทธิบัตรของ AVC สำหรับการใช้งานส่วนตัวของผู้ใช้ หรือการใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนใน (i) การเข้ารหัสวิดีโอตามมาตรฐาน AVC (''วิดีโอ AVC'') และ/หรือ (ii) การถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่ได้รับการเข้ารหัสโดยผู้ใช้ซึ่งมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนตัว และ/หรือที่ได้มาจากผู้จัดหาวิดีโอซึ่งได้รับอนุญาตให้เผยแพร่วิดีโอ AVC ไม่มีการอนุญาตให้ใช้งานในลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ข้อมูลเพิ่มเติมอาจรับได้จาก MPEG LA, L.L.C. โปรดดูที่ HTTP://WWW.MPEGLA.COM

ข้อความนี้จะแสดงเป็นภาษาอังกฤษตามต้องการ

อุปกรณ์เสริม

แนะนำให้ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ของแคนนอน

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยม เมื่อใช้คู่กับอุปกรณ์เสริมแท้ของแคนนอน ดังนั้น ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้คู่กับอุปกรณ์เสริมแท้

แคนนอนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ สำหรับผลิตภัณฑ์นี้และ/หรืออุบัติเหตุ เช่น การทำงานผิดปกติ ไฟไหม้ และอื่นๆ ที่เกิดจากความล้มเหลวของอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของแท้จากแคนนอน (เช่น การรั่วซึมและ/หรือการระเบิดของแบตเตอรี่) โปรดทราบว่าการซ่อมแซมที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของแท้จะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันสำหรับการซ่อมแซม ถึงแม้ว่าคุณมีความประสงค์ส่งซ่อมและชำระเงินตามราคามาตรฐานก็ตาม

ข้อควรระวัง

 • แบตเตอรี่แพ็ค รุ่น LP-E17 ใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์แคนนอนเท่านั้น หากนำไปใช้ร่วมกับแท่นชาร์จแบตเตอรี่หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่รองรับ อาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติในการใช้งานหรืออุบัติเหตุ ซึ่งแคนนอนไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นได้

ตรวจสอบเว็บไซต์ต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่รองรับ