การตั้งค่าระบบส่วนตัว/เมนูส่วนตัว

คุณสามารถทำการปรับฟังก์ชั่นของกล้องได้แบบละเอียด และเปลี่ยนการทำงานของปุ่มและปุ่มหมุนต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะการถ่ายภาพของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มรายการเมนูและตั้งค่าระบบส่วนตัวที่คุณปรับใช้บ่อยไปยังแถบเมนูส่วนตัว