การควบคุมแบบสัมผัส

 1. เลือก [ตั้งค่า: แบบสัมผัส]

 2. เลือกตัวเลือก

  • [ไว] ทำให้แผงหน้าจอสัมผัสตอบสนองได้ดีกว่า [มาตรฐาน]
  • หากต้องการปิดการใช้งานแบบสัมผัส ให้เลือก [ไม่ใช้งาน]

ข้อควรระวัง

 • ข้อควรระวังสำหรับการใช้งานแผงหน้าจอสัมผัส

 • อย่าใช้วัตถุแหลมคม เช่น เล็บ หรือปากกาลูกลื่น สำหรับการใช้งานแบบสัมผัส
 • อย่าใช้นิ้วที่เปียกสำหรับการใช้งานแบบสัมผัส หากหน้าจอมีความชื้น หรือนิ้วของคุณเปียก หน้าจอสัมผัสอาจไม่ตอบสนองหรือเกิดการทำงานผิดพลาดขึ้นได้ ในกรณีนี้ ให้ปิดสวิตซ์กล้องและเช็ดคราบน้ำออกด้วยผ้า
 • การติดแผ่นฟิล์มปกป้องที่มีจำหน่ายทั่วไปหรือสติกเกอร์บนหน้าจออาจทำให้การตอบสนองต่อการใช้งานแบบสัมผัสมีประสิทธิภาพลดลง
 • กล้องอาจไม่ตอบสนองเช่นกันหากคุณทำการใช้งานแบบสัมผัสอย่างรวดเร็วเมื่อตั้งค่า [ไว]