เวลาดูภาพเคลื่อนไหว

คุณสามารถเลือกเวลาที่จะแสดงบนหน้าจอการเล่นภาพเคลื่อนไหวได้

 1. เลือก [การเล่นภาพ: เวลาดูภาพเคลื่อนฯ]

 2. เลือกตัวเลือก

  • เวลาบันทึก

   แสดงเวลาในการบันทึก และเวลาการดูภาพระหว่างดูภาพเคลื่อนไหว

  • ไทม์โค้ด

   แสดงไทม์โค้ดระหว่างการเล่นภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ

 • ไทม์โค้ดจะถูกบันทึกลงในไฟล์ภาพเคลื่อนไหวเสมอ (ยกเว้นเมื่อตั้งค่าภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูงเป็น [วิ่งอิสระ]) โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่า [เวลาบท.ภาพเคลื่อน]
 • การตั้งค่า [เวลาดูภาพเคลื่อนฯ] ใน [การถ่ายภาพ: ไทม์โค้ด] จะเชื่อมโยงกับ [การเล่นภาพ: เวลาดูภาพเคลื่อนฯ] เพื่อให้การตั้งค่าเหล่านี้ตรงกันเสมอ
 • จำนวน “เฟรม” จะไม่แสดงขึ้นระหว่างการบันทึกหรือการเล่นภาพเคลื่อนไหว