ดำเนินการต่อจากการเล่นภาพก่อนหน้า

  1. เลือก [การเล่นภาพ: ดูจากภาพที่ดูล่าสุด]

  2. เลือกตัวเลือก

    • [ใช้งาน]: การเล่นภาพจะเริ่มต้นใหม่จากภาพสุดท้ายที่แสดง (ยกเว้นกรณีที่คุณเพิ่งถ่ายภาพเสร็จ)
    • [ไม่ใช้งาน]: การเล่นภาพจะเริ่มต้นใหม่จากภาพถ่ายล่าสุดของคุณ เมื่อใดก็ตามที่เปิดกล้องใหม่อีกครั้ง