การเล่นภาพเคลื่อนไหว

 1. เปลี่ยนเป็นการเล่นภาพ

  • กดปุ่ม การเล่นภาพ
 2. เลือกภาพเคลื่อนไหว

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือกภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการเล่น
  • ในขณะแสดงภาพทีละภาพ ไอคอน [ปุ่ม SETไฟล์ภาพเคลื่อนไหว] ที่แสดงทางด้านซ้ายบนของหน้าจอบ่งบอกว่าเป็นภาพเคลื่อนไหว
  • ในขณะแสดงภาพแบบดัชนี แถบรอยปรุตรงขอบซ้ายของภาพขนาดย่อบ่งบอกว่าเป็นภาพเคลื่อนไหว ไม่สามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวได้ระหว่างการแสดงภาพแบบดัชนี ดังนั้นให้กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อเปลี่ยนเป็นการแสดงภาพทีละภาพ
 3. ในการแสดงภาพทีละภาพ ให้กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

 4. เลือก []

  • ภาพเคลื่อนไหวจะเริ่มเล่น มีการเล่นเสียงผ่านลำโพง (1)
  • คุณสามารถหยุดการเล่นภาพชั่วคราวและเข้าสู่แผงควบคุมการเล่นภาพเคลื่อนไหวได้โดยการกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า () และกดอีกครั้ง เพื่อกลับมาเล่นต่อ
  • กดปุ่ม ปุ่มขึ้น ปุ่มลง เพื่อปรับระดับเสียง (แม้ในระหว่างเล่นภาพ)

แผงควบคุมการเล่นภาพเคลื่อนไหว

รายการ การดำเนินการเล่นภาพ
การเล่นภาพ การกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า จะสลับระหว่างการเล่นภาพเคลื่อนไหวและการหยุดเล่น
ข้ามไปข้างหลัง ข้ามไปข้างหลังประมาณ 1 วินาที ในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม ปุ่มซ้าย การกดปุ่ม ปุ่มซ้าย ค้างไว้จะเล่นภาพเคลื่อนไหวย้อนกลับ
เฟรมที่แล้ว แสดงเฟรมที่แล้วในแต่ละครั้งที่คุณหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก ไปทางซ้าย
เฟรมถัดไป แสดงเฟรมถัดไปในแต่ละครั้งที่คุณหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก ไปทางขวา
ข้ามไปข้างหน้า ข้ามไปข้างหน้าประมาณ 1 วินาที ในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม ปุ่มขวา การกดปุ่ม ปุ่มขวา ค้างไว้จะเล่นภาพเคลื่อนไหวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
ตำแหน่งการเล่นภาพ
hh:mm:ss เวลาเล่น (ชั่วโมง:นาที:วินาที เมื่อตั้งค่า [เวลาดูภาพเคลื่อนฯ] เป็น [เวลาบันทึก])

hh:mm:ss.ff (DF)

hh:mm:ss:ff (NDF)

ไทม์โค้ด (ชั่วโมง:นาที:วินาที:เฟรม เมื่อตั้งค่า [เวลาดูภาพเคลื่อนฯ] เป็น [ไทม์โค้ด])
ระดับเสียง กดปุ่ม ปุ่มขึ้น ปุ่มลง เพื่อปรับระดับเสียงของลำโพง () หรือหูฟัง
กดปุ่ม เลือกจุด AF เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป ()
ย้อนกลับ กดปุ่ม MENU เพื่อกลับสู่การแสดงภาพเดียว

ตัวควบคุมที่ไม่อยู่บนหน้าจอก่อนหน้ามีดังนี้

รายการ การดำเนินการเล่นภาพ
แก้ไข แสดงหน้าจอสำหรับการแก้ไข ()
เล่นภาพช้า ปรับความเร็วการเล่นภาพช้าโดยหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ ความเร็วในการเล่นภาพช้าจะแสดงที่ด้านบนขวาของหน้าจอ
ดึงเฟรมภาพ สามารถใช้ได้เมื่อคุณเล่นภาพเคลื่อนไหวระดับ 4K ช่วยให้คุณสามารถแยกเฟรมปัจจุบันและบันทึกเป็นภาพนิ่ง JPEG หรือ HEIF ได้ ()
ย้อนกลับ กดปุ่ม MENU เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า

ข้อควรระวัง

 • ปรับระดับเสียงโดยใช้ตัวควบคุมโทรทัศน์ เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับโทรทัศน์สำหรับการเล่นภาพเคลื่อนไหว () เนื่องจากระดับเสียงจะไม่สามารถปรับได้โดยการกดปุ่ม ปุ่มขึ้น ปุ่มลง
 • การเล่นภาพเคลื่อนไหวจะหยุดลง หากความเร็วในการอ่านการ์ดต่ำ หรือไฟล์ภาพเคลื่อนไหวมีเฟรมที่เสียหาย