การดูภาพ

การแสดงภาพทีละภาพ

 1. เปลี่ยนเป็นการเล่นภาพ

  • กดปุ่ม การเล่นภาพ
  • ภาพสุดท้ายที่ถ่ายหรือที่ดูจะแสดงขึ้น
 2. เลือกดูภาพ

  • หากต้องการดูภาพโดยเริ่มจากภาพล่าสุดที่ถ่าย ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ ทวนเข็มนาฬิกา หากต้องการดูภาพโดยเริ่มจากภาพแรกที่ถ่าย ให้หมุนปุ่มตามเข็มนาฬิกา
  • แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม ข้อมูล รูปแบบการแสดงภาพจะเปลี่ยนไป

  ไม่แสดงข้อมูล

  การแสดงข้อมูลพื้นฐาน

  การแสดงข้อมูลการถ่ายภาพ

 3. ออกจากการเล่นภาพ

  • กดปุ่ม การเล่นภาพ เพื่อออกจากการเล่นภาพและกลับสู่สแตนด์บายการถ่ายภาพ

หมายเหตุ

 • เส้นที่บ่งบอกพื้นที่ภาพจะแสดงบนภาพ RAW ที่ถ่ายโดยตั้งค่า [การถ่ายภาพ: สัดส่วนของภาพนิ่ง] เป็น [1:1], [4:3] หรือ [16:9] ()
 • หากตั้งค่าเงื่อนไขการค้นหาด้วย [การเล่นภาพ: ตั้งเงื่อนไขค้นหาภาพ] () เฉพาะภาพที่กรองแล้วเท่านั้นที่จะแสดงขึ้น
 • เมื่อดูภาพ ภาพที่ถ่ายด้วยการตั้งค่า [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: เพิ่มข้อมูลตัดขอบภาพ] เป็นตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก [ไม่ใช้งาน] () จะแสดงโดยมีเส้นบ่งบอกพื้นที่ภาพ

การแสดงข้อมูลการถ่ายภาพ

คุณสามารถกด ปุ่มอเนกประสงค์ ขึ้นหรือลงเพื่อดูข้อมูลอื่นๆ ได้ด้วยหน้าจอข้อมูลการถ่ายภาพที่แสดงขึ้น () คุณยังสามารถกำหนดข้อมูลที่แสดงได้เองใน [การเล่นภาพ: เล่นหน้าจอข้อมูล] () ได้อีกด้วย

การเล่นภาพแบบสัมผัส

กล้องประกอบด้วยแผงหน้าจอสัมผัสที่คุณสามารถสัมผัสเพื่อควบคุมการเล่นภาพได้ ระบบการทำงานที่รองรับการสัมผัสเป็นเหมือนกับการใช้งานในสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน ก่อนอื่น ให้กดปุ่ม การเล่นภาพ เพื่อเตรียมสำหรับการเล่นภาพแบบสัมผัส

เลือกดูภาพ

การแสดงภาพแบบข้าม

การแสดงภาพแบบดัชนี

การดูภาพแบบขยาย

หมายเหตุ

 • คุณยังสามารถขยายการแสดงได้โดยการแตะสองครั้งด้วยนิ้วเดียวได้อีกด้วย